Partner w budowaniu​
ścian

Nasza firma


H+H Polska należy do Grupy H+H International A/S, wiodącego producenta „białych materiałów ściennych” w Europie, notowanej na giełdzie w Kopenhadze. Na polskim rynku działa od 2006 roku. Produkuje i dostarcza kompletną gamę produktów z autoklawizowanego betonu komórkowego, a od 2018 roku również elementów silikatowych.

Sukces H+H Polska to wynik wspólnej pracy blisko 600 osób zatrudnionych w 11 zakładach produkcyjnych. Jego miarą jest zaufanie klientów, dbałość o najwyższe standardy obsługi, bezpieczeństwo pracy i ochronę środowiska, a także jakość produktów przeznaczonych dla budownictwa energooszczędnego zapewniającego użytkownikom komfort cieplny, akustyczny oraz bezpieczeństwo konstrukcyjne.

Mocną pozycję na polskim rynku Spółka zawdzięcza przejrzystej strategii i solidnej ofercie produktowej, a liczne inwestycje zapewniają ciągły rozwój firmy.
Co nas łączy?
Wszyscy szukamy celu w tym, co robimy. ​ W przypadku H+H odpowiedź jest jasna: tworzymy ​ lepsze domy dla naszych społeczności. Aby to osiągnąć, pracujemy wspólnie w ramach H+H oraz z naszymi Partnerami.
Jesteśmy Partnerem w budowaniu ścian
Być częścią H+H oznacza, że jesteś w środowisku ludzi gotowych do pracy zespołowej. Nasi Partnerzy mają do nas zaufanie i wierzą, że rozumiemy ich potrzeby w całym procesie budowy, rozpoczynając od projektu, specyfikacji i planowania, po dostawę i montaż, zapewniając skuteczne rozwiązywanie pojawiających się problemów.
Jesteśmy zorientowani na ludzi
Zdrowie i bezpieczeństwo naszych Pracowników, Dostawców ​i Klientów stawiamy na pierwszym miejscu. Jesteśmy zobowiązani i mamy ambicję tworzenia bezpiecznych miejsc pracy, z celem nadrzędnym, którym jest: „zero wypadków”. Wiemy, że ludzie różnią się od siebie nawzajem. Szanujemy różnorodność i ufamy, że te różnice pozwalają nam dostrzegać nowe możliwości i działać jeszcze skuteczniej. Ludzie są sercem firmy H+H.
Dążymy do osiągania wyznaczonych celów
Dążymy do wypełnienia wszystkich zobowiązań w stosunku do naszych Partnerów i również społeczności, w których działamy. Bez względu na okoliczności dostarczamy produkty wysokiej jakości oraz zapewniamy naszym Klientom serwis ​ na najwyższym poziomie. Nasze działania wykonujemy terminowo i skutecznie. Dotrzymujemy naszych zobowiązań wobec społeczności lokalnych.
Stale przesuwamy granice swoich możliwości​
Aby budować lepsze domy, musimy obserwować potrzeby rynku i rozwijać naszą branżę. Nieustannie pracujemy nad udoskonalaniem procesów oraz produktów. Wspólnie ​ z naszymi Partnerami biznesowymi optymalizujemy łańcuch dostaw, wdrażamy lepszej jakości usługi i nowe rozwiązania cyfrowe. Proponujemy rozwiązania, które odpowiadają ​ na przyszłe potrzeby i wyzwania.​ ​
Jesteśmy częścią zrównoważonego rozwoju
Ściśle współpracujemy z Partnerami, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na energię w budynkach. Nasze zaangażowanie to coś więcej niż trwałe i izolacyjne materiały, które produkujemy. Bierzemy udział w tworzeniu zrównoważonego budownictwa, którego celem jest neutralność węglowa. Współpracujemy z Klientami, Dostawcami i Interesariuszami, wdrażając nowe metody produkcji w celu zmniejszenia wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne.
Więcej
Nasza kultura​ organizacyjna
Nasze aspiracje i obietnice zawsze poparte są działaniami.
Orientacja na Klienta
Budujemy silne relacje z Klientami,​ dostarczając rozwiązania, które​ odpowiadają ich realnym potrzebom
Współpraca
Budujemy Partnerstwo​ i współpracujemy, ​aby osiągnąć nasze wspólne cele
Budowanie zaufania
Zdobywamy zaufanie innych​ poprzez prawość, szczerość​ i uczciwość w działaniu
Odwaga
Podchodzimy do problemów podejmując decyzje​ i komunikując je w otwarty sposób,​ zawsze przy poszanowaniu zdań odrębnych
Rozwijamy ludzi
Inwestujemy w ludzi, aby pomóc im odnieść sukces
Dążymy do realizacji celów
Motywujemy siebie ​oraz pomagamy innym ​osiągać ustalone cele
Gramy zespołowo,
przynależąc do wielu organizacji branżowych
Sprawdź