Polityka zgodności

Program zgodności H+H pomaga pracownikom wykonywać codzienną pracę zgodnie z przepisami obowiązującymi w krajach, w których działa nasza firma, a także pozwala im zachowywać się uczciwie i zgodnie z wysokimi standardami etyki.

Zgodność to zasadniczy element strategii biznesowej firmy H+H, która oprócz unikania istotnego ryzyka związanego z prawem i finansami umożliwia naszym pracownikom odpowiednie wywiązywanie się z obowiązków, promując ich własne słuszne interesy oraz interesy naszych klientów, dostawców, udziałowców i ogółu społeczeństwa.

Kodeks postępowania stanowi fundament programu zgodności i nadaje ton w kwestii uczciwości biznesowej i zasad etyki naszej firmy. Rozwinięciem kodeksu postępowania są szczegółowe polityki poświęcone ważniejszym zagadnieniom, takim jak bezpieczeństwo i higiena pracy, zasady uczciwej konkurencji czy przeciwdziałanie korupcji. Wszystkich pracowników firmy H+H prosimy o zapoznanie się z kodeksem postępowania i szczegółowymi politykami, które odnoszą się do pełnionych przez nich funkcji.

 

Kodeks Postepowania H+H Polska 2017

Nie ignoruj!

System informowania o nieprawidłowościach (System Whistleblower) - H+H nie toleruje jakichkolwiek naruszeń kodeksu postępowania.

W tym kontekście

e niezwykle ważne jest, by niezwłoczne zgłaszali nam Państwo wszelkie podejrzenia dotyczące naruszenia kodeksu postępowania, co pozwoli nam w odpowiednim czasie podjąć kroki zaradcze. Dotyczy to między innymi naruszania zasad BHP, przyjmowania łapówek, korupcji, nadużyć finansowych czy porozumień naruszających prawo o ochronie konkurencji. H+H wspiera otwarty dialog.

W związku z tym zachęcamy, by z wszelkimi wątpliwościami zwracali się Państwo do swojego przełożonego w H+H, działu prawnego Grupy lub swojego punktu kontaktu w H+H. Jeśli jednak wolą Państwo przekazać informacje w trybie poufnym, jest również możliwość skorzystania z naszego internetowego systemu zgłaszania nieprawidłowości, do którego można kierować zgłoszenia zarówno anonimowo, jak i podając dane osobowe.