ARCHIWUM DEKLARACJI - Zakład Gorzkowice

 

1.

H+H Gold+ Bloczek SUPERTERMO 1,5-300

 
2. H+H Gold+ Bloczek TERMO 2,0-350  
3. H+H Gold+ Bloczek 2,5-400  
4. H+H Gold+ Bloczek 4,0-500  
5. H+H Gold+ Bloczek 5,0-600  
6. H+H Gold+ Bloczek 6,0-700  
7. H+H Gold+ Płytka 4,0-500  
8. H+H Gold+ Płytka 5,0-600  
9. H+H Gold+ Panel TEMPO 4,0-500  
10. H+H Gold+ Panel TEMPO 5,0-600  
11. H+H Gold+ Kształtka U 2,0-350  
12. H+H Gold+ Kształtka U 2,5-400  
13. H+H Gold+ Nadproże TEMPO N  
14. H+H Gold Nadproże TEMPO N  
15. H+H Silver Bloczek 2,5-400  
16. H+H Silver Bloczek 3,0-500  
17. H+H Silver Bloczek 4,0-500  
18. H+H Silver Bloczek 3,0-600  
19. H+H Silver Płytka 4,0-500  
20. H+H Silver Płytka 3,0-600