sciany wewnetrzne

Czy ściany wewnętrzne mogą mieć wpływ na zatrzymanie ciepła w budynku?


Ściany wewnętrzne dzielimy na ściany nośne oraz działowe. Ściana nośna pełni dwie role – rolę oddzielającą oraz konstrukcyjną (tj. bierze udział w poprawnym przeniesieniu obciążeń). Ściana działowa natomiast jest ścianą wewnętrzną, której główną rolą jest oddzielenie pomieszczeń, nie przenosi ona obciążeń poza ciężarem własnym i ewentualnym ciężarem podwieszonego do niej wyposażenia. Czy poza swoimi głównymi funkcjami ściany wewnętrzne pełnią jeszcze jakieś role? Czy mają one wpływ na utrzymywanie komfortu termicznego?

Czym jest akumulacyjność cieplna?
Akumulacyjność, czy też inaczej pojemność cieplna, to charakterystyczna cecha przegród, oznaczająca możliwość „gromadzenia” ciepła w ścianie. Akumulacyjność energii cieplnej w przegrodach pozwala na zapewnienie względnej stabilności cieplnej we wnętrzach obiektu. Komfort termiczny w budynku jest zapewniony przez dłuższy czas nawet w przypadku gwałtownych zmian temperatur na zewnątrz czy też wystąpienia przerw w ogrzewaniu. Im wyższe będą możliwości akumulacyjne materiału, tym dłużej budynek będzie się nagrzewał, ale też dłużej będzie utrzymywał pożądaną temperaturę. Wysoką akumulacyjnością cechują się ściany o dużej masie, wzniesione z materiałów o wysokiej gęstości objętościowej, takich jak np. elementy silikatowe z Systemu Budowy H+H.

Akumulacyjność cieplna ścian wewnętrznych
O ile w przypadku przegród zewnętrznych izolacyjność termiczna jest szeroko omawianym parametrem, o tyle ściany wewnętrzne, nośne oraz działowe, często są pomijane w kontekście rozważań o energooszczędności obiektu. Jednakże właśnie z uwagi na zjawisko akumulacyjności cieplnej mogą mieć one duży wpływ na ochronę cieplną budynku, poprzez dłuższe utrzymywanie ciepła we wnętrzach.

Przegrody masywne skuteczniej stabilizują temperaturę, jaka panuje w pomieszczeniach, dlatego do budowy można wykorzystać np. bloczki silikatowe H+H, które mają wysoką gęstość – do 2200 kg/m3. Wysoka gęstość materiału ściennego ma wpływ nie tylko na właściwości akumulacyjne ściany, wysoka gęstość to również bardzo dobra ochrona przed hałasem - ściana taka wpływa zarówno na komfort termiczny, jak i akustyczny.

Wykorzystywanie promieni słonecznych - energia pozyskiwana w sposób bierny
Zagadnienie akumulacyjności ścian zwykle uwzględniane jest w kontekście optymalnego wykorzystania energii pochodzącej z systemów grzewczych, jednakże to nie wszystko! Ściany mogą akumulować również energię pozyskiwaną w sposób bierny. Dlatego o energooszczędności budynku mieszkalnego warto pomyśleć już przy planowaniu budowy domu – chcąc wykorzystać zjawisko akumulacyjności, już samą bryłę budynku (i jej zorientowanie względem stron świata na działce) należy właściwie zaplanować. Znaczenie dla gromadzenia ciepła ma również usytuowanie przeszkleń w obiekcie, przeszklone wnętrza usytuowane w sposób zapewniający długą ekspozycję słoneczną nagrzewają się od wpływu promieniowania słonecznego a część dostarczonej w ten sposób energii jest gromadzona również w przegrodach.  

Pojęcie bezwładności budynku – co jest z nią związane?
Bezwładność termiczna budynku jest pojęciem mającym ścisły związek z komfortem cieplnym, jaki panuje we wnętrzach (w tym także z pojęciem akumulacyjności). Wiąże się ona z pojemnością cieplną budynku. Bezwładność jest miarą tego, jak szybko budynek się nagrzewa i jak szybko wytraca energię dostarczoną do wnętrza. Budynki o lekkiej konstrukcji  (np. budynki o konstrukcji drewnianej) cechują się niższą pojemnością i bezwładnością cieplną, dlatego szybko wytracają ciepło, ale również szybko się nagrzewają. Odwrotnie sytuacja przedstawia się w przypadku budynków masywnych – ściany masywne będą wolniej się nagrzewały, ale też wolniej będą wytracały ciepło - odpowiednia temperatura będzie utrzymywana przed dłuższy okres czasu.  

 

 

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów
Ochrona przed wilgocią. Sposoby zabezpieczania elementów murowych narażonych na działanie wilgoci
Różne konstrukcje ścian zewnętrznych
Akumulacyjność cieplna ścian a bezwładność termiczna budynku – jak są ze sobą powiązane?