wapno

Wpływ dodatku wapna podczas produkcji elementów Systemu
 

System Budowy H+H tworzą dwie gałęzie produktowe: bloczki z betonu komórkowego i elementy silikatowe. Pomimo znaczących różnic w charakterystyce materiałowej surowce użyte w procesie produkcji w znacznej części są takie same. Przy produkcji silikatów wykorzystywane są: piasek, wapno i woda, a w betonie komórkowym dodatkowo znajdują zastosowanie gips, cement oraz środek porotwórczy.

Analizując skład surowcowy oraz niskoenergetyczny proces produkcji zarówno beton komórkowy jak i silikaty uznać można za ekologiczne, nie mające żadnego szkodliwego wpływu na środowisko czy też zdrowie człowieka.

Jednym z surowców wspólnych dla elementów Systemu H+H jest wapno. W jakim celu składnik ten jest wykorzystywany?

Wapno w budownictwie
Od lat tradycyjnym i sprawdzonym materiałem używanym do przeprowadzenia różnych prac budowlanych jest wapno. Dodawane jest ono nie tylko do zapraw murarskich, jako spoiwo, znaleźć je można również w składzie silikatów i betonu komórkowego. Inwestorzy i wykonawcy wykorzystują wapno również w postaci tynków cementowo-wapiennych stanowiących wykończenie ścian budynków.

Dlaczego akurat wapno?
Dodatek wapna do produkcji betonu komórkowego i silikatów pozwala na uzyskanie twardych i wytrzymałych elementów murowych. W procesie produkcji w wysokiej temperaturze i pod wpływem wysokiego ciśnienia w wyniku zajścia szeregu reakcji chemicznych w połączeniu wodorotlenku wapnia z krzemem powstaje uwodniony krzemian wapnia odpowiedzialny za końcowe cechy produktów.

Dodatkową zaletą wykorzystania wapna jest wyższa odporność betonu komórkowego i silikatów na korozję biologiczną, a więc na rozwój grzybów i glonów. Wapno ma odczyn zasadowy, który nie jest tolerowany przez większość mikroorganizmów czy też grzybów domowych. Dlatego ściany wykonane z elementów Systemu Budowy H+H są wolne od ognisk grzybów i pleśni, dzięki czemu zapewniają „zdrowe” wnętrza i są bardziej przyjazne dla domowników, zwłaszcza dla alergików.

Co również warto podkreślić wapno jako surowiec naturalny, w pełni ekologiczny, nie powoduje emisji do atmosfery żadnych szkodliwych związków. Dlatego silikaty i bloczki z betonu komórkowego produkowane z wykorzystaniem wapna, są jednym z najbezpieczniejszych i najbardziej przyjaznych dla środowiska materiałów na rynku.

 

H+H pakiet easy – czym jest, kiedy się przydaje? Główne zalety wykorzystania
Silikatowe elementy elewacyjne
Świadomy wybór materiału ściennego - jakie parametry fizyczne przeanalizować, aby świadomie wybrać materiał?
Jak wybrać i kiedy zamówić materiały do budowy ścian?