laczniki

Łączniki metalowe do konstrukcji murowych. Rodzaje i przeznaczenie.


We wszystkich miejscach, w których występuje taka potrzeba ściany wykonane z betonu komórkowego czy silikatów powinny być uzupełnione o specjalne, metalowe łączniki. Rodzaj  łącznika musi być dostosowany do tego, jaki przyjęto schemat podparcia ściany w projekcie.

Rodzaje łączników metalowych
Istnieje wiele różnego rodzaju łączników metalowych stosowanych w konstrukcjach murowych. Różnią się one pomiędzy sobą kształtem, rozmiarem, nośnością i przeznaczeniem. Wymienić można wśród nich:

  • P30 – charakterystyczna nośność na rozciąganie 1,26 kN, charakterystyczna nośność na ścinanie 0,4 kN,
  • ZIGZAG – charakterystyczna nośność na rozciąganie 0,95 kN,
  • K1 – charakterystyczna nośność na rozciąganie 0,81 kN, charakterystyczna nośność na ścinanie 0,4 kN,
  • K2 – charakterystyczna nośność na rozciąganie 1,0 kN, charakterystyczna nośność na ścinanie 1,63 kN,
  • D1 – charakterystyczna nośność na ścinanie 0,5 kN,
  • D2 – charakterystyczna nośność na ścinanie 1,98 kN,
  • D3 – charakterystyczna nośność na ścinanie 0,8 kN,
  • DS – charakterystyczna nośność na ścinanie 1,0 kN,
  • DS2 – charakterystyczna nośność na ścinanie 0,45 kN,
  • KL200 – charakterystyczna nośność na ścinanie zależna jest od wielkości szczeliny między wierzchem ściany a spodem stropu/belki.

Przeznaczenie elementów metalowych
Metalowe kotwy i łączniki używane są do ścian wypełniających w różnym celu. Elementy P30 oraz ZIGZAG służą do połączeń między ścianami o tym samym module wysokości. Zastępują one przewiązania murarskie między ściankami. Łącznik P30 nadaje się do murów wznoszonych na spoinach zwykłych i cienkich, a ZIGZAG na spoinach wyłącznie cienkich.

Do połączenia murów z konstrukcją żelbetową lub istniejącym murem czy też do scalenia murów o różnym module wysokości wykorzystywane są elementy K1 i K2. Łącznik K1 nadaje się do murów wznoszonych na spoinach zwykłych i cienkich, podobnie jak łącznik K2, ale ten charakteryzuje się większą nośnością. Odpowiednikiem łącznika K1 jest D1, a łącznika K2 – D2, ale stosowane są one w miejscach, gdzie konieczne jest zachowanie dylatacji między łączonymi elementami. Ich rolą jest również częściowa kompensacja odkształceń.

Łącznik oznaczany symbolem D3 stosowany jest do zespolenia górnej krawędzi dwóch ścian wypełniających nad dylatacją. D2 i DS2 to nośniki, które służą do połączeń ścian wypełniających ze stropem z zachowaniem dylatacji. One również częściowo kompensują odkształcenia.

Z kolei KL200 jest kotwą do przesuwnego zamocowania żelbetowego rdzenia w stropie górnym.

 

Cele zrównoważonego rozwoju. Co oznaczają dla budownictwa?
Produkcja silikatów. Jak przebiega i jakie jest znaczenie poszczególnych etapów?
Historia silikatowych elementów murowych. Jak to wszystko się zaczęło?
Silikatowe elementy elewacyjne