Wytrzymałość

Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie fK

(wg PN-EN 1996-1-1+A1:2023-08):

  • dla murów wykonanych na zaprawie zwykłej lub lekkiej z elementów silikatowych oraz elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego
  
  • dla murów ze spoinami cienkimi z elementów silikatowych oraz elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego




gdzie:
fb – znormalizowana wytrzymałość elementu murowego na ściskanie
fm – wytrzymałość zaprawy murarskiej na ściskanie
K – współczynnik


Wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie fd

(wg PN-EN 1996-1-1+A1:2023-08):

gdzie:
fd – obliczeniowa wytrzymałość na ściskanie muru
fk – charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie muru
gM – współczynnik


Wytrzymałość

w Systemie Budowy H+H

Skład surowcowy oraz proces produkcji elementów silikatowych (zwarta, masywna struktura wewnętrzna – „sztuczny kamień”) pozwala otrzymać elementy murowe charakteryzujące się najwyższą wytrzymałością na ściskanie spośród materiałów budowlanych wykorzystywanych do wznoszenia ścian murowanych. Wysokie wytrzymałości umożliwiają wznoszenie budynków o wysokości nawet do kilkunastu kondygnacji, bez potrzeby wzmacniania elementami żelbetowymi (odpowiednią sztywność konstrukcji budynku zapewnia się poprzez prawidłowe wykonanie połączeń ścian i sztywność stropów). Duża wytrzymałość pozwala również na projektowanie dużych przestronnych pomieszczeń bez konieczności znacznego pogrubiania ścian. Poszukując najwyższych klas wytrzymałości System H+H oferuje materiały oferty H+H Silikaty.

 

H+H Beton komórkowy


1) Produkty dostępne dla zakładu Reda

 

H+H Silikaty


Płaskie belki nadprożowe
dla standardu H+H Gold +, H+H Gold, H+H Silver


Przykładowe wartości
wytrzymałości charakterystycznej muru na ściskanie fk [N/mm2]
dla różnych typów elementów murowych


*) w praktyce zwykle nie jest stosowane takie połączenie elementu murowego i zaprawy