Poznaj wszystkie zalety

produktów H+H

Energooszczędność

Energooszczędność obiektu przynosi na etapie eksploatacji wymierne korzyści w postaci niskich kosztów ogrzewania i chłodzenia. Powinno się o niej myśleć już na etapie projektu domu.

Bryła budynku i jej orientacja względem stron świata ma znaczenie, jednak najistotniejsze jest ograniczenie strat ciepła przez przegrody zewnętrzne: dachy, ściany i podłogi. Dlatego tak istotny jest prawidłowy dobór elementów do budowy ścian zewnętrznych.

Elementy Systemu Budowy H+H pozwalają na budowę energooszczędnych domów: beton komórkowy charakteryzuje się doskonałą izolacyjnością cieplną, natomiast silikaty na długo akumulują ciepło, niwelując skutki szybkich zmian temperatury.

Odporność na ogień

Elementy Systemu Budowy H+H są klasyfikowane jako niepalne materiały budowlane w najwyższej klasie odporności ogniowej A1, spełniając tym samym najostrzejsze wymogi prawne.

Podczas pożaru nie wydzielają one żadnych szkodliwych czy trujących substancji. Są przy tym odporne na ogień o temperaturze do 1200°C i w odróżnieniu od innych materiałów budowlanych są żaroodporne.

Ściany zbudowane w oparciu o System Budowy H+H zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia, a podczas pożaru nie występuje ryzyko rozgrzania czy powstawania płonących kropli. Zwiększa to szanse na ewakuację, a także bezpieczną pracę ekip ratunkowych.

Izolacja akustyczna

Ochrona przed hałasem stanowi jeden z głównych wymogów stawianych budynkom, zwłaszcza w zabudowie wielorodzinnej.

System Budowy H+H pozwala na wznoszenie ścian o wysokiej izolacyjności akustycznej, umożliwiając budowę cichych i komfortowych pomieszczeń oddzielonych zarówno od dźwięków pochodzących z zewnątrz, jak i tych rozchodzących się wewnątrz budynku.

Do wznoszenia ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej zalecane jest wykorzystywanie bloczków silikatowych przeznaczonych do tego typu przegród. Już przy grubości 18 cm pozwalają osiągnąć efekt cichych ścian, spełniających wymogi obowiązujących norm.

Izolacja termiczna

Miarą izolacyjności cieplnej jest współczynnik przewodzenia ciepła (λ), który jest zależny od gęstości, składu surowcowego i wilgotności danego materiału. Wyjątkowo korzystna wartość współczynnika λ bloczków z betonu komórkowego H+H umożliwia wznoszenie ścian zewnętrznych: warstwowych oraz jednowarstwowych (bez dodatkowego docieplenia).

Elementy silikatowe charakteryzują się wyższymi wartościami współczynników przewodzenia ciepła, jednakże przy zastosowaniu ściany funkcyjnej, czyli połączeniu warstwy konstrukcyjnej z odpowiedną izolacją cieplną silikaty również pozwalają na uzyskanie ścian o bardzo korzystnych właściwościach termicznych.

Łatwość i szybkość budowy

Czas wznoszenia ścian z elementów Systemu Budowy H+H jest skrócony do minimum. Znaczenie ma wysoka dokładność wymiarowa elementów (możliwość murowania przy użyciu zaprawy cienkowarstwowej), profilowane powierzchnie czołowe (brak konieczności wykonywania spoin pionowych), występowanie uchwytów montażowych (ułatwiających przenoszenie, a także właściwe wypoziomowanie) oraz wykorzystanie elementów uzupełniających (ograniczenie konieczności docinania).

Elementy Systemu dobrze sprawdzają się również przy pracach wykończeniowych – ściana z bloczków z betonu komórkowego nie wymaga dodatkowego przygotowania do tynkowania, a w przypadku silikatów może pozostać nawet nieotynkowana.

Ekologia

Elementy Systemu Budowy H+H produkowane są niemalże wyłącznie z naturalnych surowców. Są to materiały w pełni ekologiczne, nie emitujące szkodliwych związków, a pod względem promieniotwórczości zaliczane do najbezpieczniejszych na rynku.

Produkcja odbywa się w cyklu zamkniętym z wykorzystaniem pary wodnej, wytwarzanej przy małym nakładzie energii, bez dodatków surowców czy związków szkodliwych dla środowiska naturalnego. Powstające nadmiary produkcyjne nadają się do ponownego wykorzystania w cyklu produkcyjnym, jako pełnowartościowy surowiec. Materiały wykazują również potencjał recyklingowy (bloczki mogą zostać zmielone i ponownie wykorzystane w procesie produkcji).

Optymalne warunki cieplno-wilgotnościowe

System Budowy H+H pozwala wznosić ściany, które tworzą dobry mikroklimat pomieszczeń i zapewniają przebywającym wewnątrz osobom odpowiednie warunki do pracy i odpoczynku.

Są to produkty, które nie poddają się upływowi czasu i zmiennym warunkom klimatycznym. Charakteryzują się wysoką odpornością na korozję chemiczną i biologiczną, zapobiegając tym samym rozwojowi pleśni i grzybów.

Korzystna paroprzepuszczalność i akumulacyjność cieplna pozytywnie wpływają na stabilizację wilgotności i temperatury powietrza w pomieszczeniach. Zimą ściany długo oddają ciepło, zabezpieczając budynek przed nadmiernym wychłodzeniem, latem z kolei pomieszczenia wolniej się nagrzewają.

Innowacyjność

Innowacyjność jest jednym z filarów działalności H+H Polska. Innowacyjność w kontekście produktowym oznacza nieustanne prace nad udoskonalaniem wprowadzanych na rynek rozwiązań.

W ostatnim czasie wprowadzony został: H+H System TEMPO PRO - system elementów z betonu komórkowego do wykonywania ścianek działowych wykończonych gładziami (spełniający wymagania izolacyjności akustycznej dla ścian działowych w zabudowie wielorodzinnej), oraz H+H Silikat AT25 AkuTerm - bloczek silikatowy o wysokiej izolacyjności akustycznej z podwyższoną izolacyjnością termiczną (element do wykonywania ścian oddzielających mieszkania od klatek schodowych).

Neutralność węglowa

Jako całość Grupy H+H International A/S zobowiązaliśmy się do osiągnięcia zerowej emisji netto w naszych działaniach i produktach do roku 2050. Nasza ścieżka dojścia do osiągnięcia tego celu została zweryfikowana i zatwierdzona przez inicjatywę SBTi (Science Based Targets Initiative). Uwzględniając właściwości produkowanych materiałów H+H posiada potencjał do osiągniecia w roku 2050 emisji mniejszej niż zerowa (rekarbonizacja, właściwości izolacyjne produktów). Postępy poczynione w zakresie naszej redukcji emisji dwutlenku węgla są jawnie publikowane (rokrocznie, począwszy od Raportu z roku 2020) w Raportach Zrównoważonego Rozwoju H+H.