H+H Silikat AT25 AkuTerm

Jednym z poważniejszych wyzwań dla projektantów zajmujących się tematem ścian w budynkach wielorodzinnych jest spełnienie wymagań normowych dla ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy przy Δti ≥ 8⁰C.  

Przegrody te jednocześnie muszą spełniać warunek dotyczący współczynnika przewodzenia ciepła UC(max) ≤ 1,0 W/(m2·K) oraz warunek dotyczący wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej dla ścian wewnętrznych RA1 ≥ 50 dB.

H+H Polska jako pierwsza wprowadza na rynek element silikatowy z dodatkiem mineralnym, który spełnia jednocześnie oba warunki stawiane ścianom wewnętrznym oddzielającym pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy. Dzięki temu H+H Silikat AT25 z serii AkuTerm stosowany jako rozwiązanie przegrody jednowarstwowej (bez dodatkowych warstw izolacyjnych) ogranicza koszty oraz przyspiesza proces wykonania prac murarskich.  

Silikat AT25 AkuTerm o szerokości 250 mm spełnia wymogi dla ścian  
oddzielających  mieszkania od klatek schodowych i korytarzy:

  • wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej dla ścian wewnętrznych RA1  = 55 dB
  • współczynnik przenikania ciepła UC  = 0,96 W/(m2 ·K)


Parametry techniczne


Ściany wewnętrzne

- wymagania akustyczne

Wymagania dotyczące ochrony akustycznej zawarte są w normie PN-B-02151-3.
Przykładowe wymagania dotyczące ścian wewnętrznych
– wskaźnik R’A1 (na podstawie normy PN-B-02151-3:2015-10).


Ściany wewnętrzne

– dodatkowe wymagania

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy  

przy Δti ≥ 8⁰C muszą spełniać warunek dotyczący współczynnika przewodzenia ciepła UC(max) ≤ 1,0 W/(m2 ·K)

Stąd ściany oddzielające mieszkania od klatek schodowych  

i korytarzy podlegają dwóm wymaganiom:  

  • akustycznemu R’A1 ≥ 50 dB
  • termicznemu UC(max) ≤ 1,0 W/(m2 ·K)

Zobacz inne produkty H+H
H+H Silikaty – Produkty podstawowe
Elementy profilowane do ścian nośnych i nienośnych. Szerokości od 65 do 250 mm
Więcej
H+H Silikaty A – Produkty akustyczne
Bloczki stosowane do budowy ścian o podwyższonych parametrach izolacyjności akustycznej. Wysokie klasy gęstości 1,8 – 2,2
Więcej
H+H Bloczki
Elementy profilowane i gładkie do ścian nośnych i nienośnych. Szerokości od 115 do 480 mm.
Więcej