Silikatowe elementy uzupełniające - rodzaje i zastosowanie


Wśród nowoczesnych materiałów murowych ważne miejsce zajmują silikaty. To wyroby wapienno-piaskowe, znajdujące szerokie zastosowanie przy wykonywaniu konstrukcji murowanych. Pozwalają one na wznoszenie niemalże każdego rodzaju ścian w tym: ścian nośnych – zewnętrznych i wewnętrznych, przegród nienośnych, ścian piwnic i fundamentów oraz ścian specjalnego przeznaczenia. W ofercie H+H Silikaty oprócz elementów podstawowych znajduje się również duża grupa elementów uzupełniających. Jakie są ich rodzaje i gdzie znajdują one zastosowanie?

Produkty uzupełniające – H+H Silikaty
Silikaty uzupełniające, to wyroby wspomagające (ułatwiające, przyspieszające) murowanie ścian z produktów podstawowych. Ich wykorzystanie nie wpływa na obniżenie parametrów fizycznych przegrody. Elementy uzupełniające mają gładką powierzchnię i wysoką dokładność wymiarową (+/-1 mm) dzięki, której możliwe jest wznoszenie przegród z wykorzystaniem zaprawy cienkowarstwowej.

Rodzaje elementów uzupełniających
Produkty uzupełniające H+H Silikaty to:

  • H+H Silikat NW – umożliwia wykonanie ścian w module 10 cm. Występuje w trzech wariantach szerokości: 18, 24 i 25 cm.

  • H+H Silikat 1/2NP – pozwala na łatwe przewiązania ściany w narożniku i eliminuje konieczność docinania bloczków. Występuje w trzech wariantach szerokości: 18, 24 i 25 cm.

  • H+H Silikat U – służy do wykonywania belek żelbetowych w traconym szalunku.

  • H+H Silikat PW – wykorzystywany jest do wznoszenia pionów wentylacyjnych w ścianach o szerokości 24 lub 25 cm.

Każdy z elementów uzupełniających ma inne zastosowanie, łączy je jednak wspólny cel - jak największe ułatwienie prowadzenia prac murarskich. Dlatego przygotowując się do realizacji inwestycji z wykorzystaniem silikatów warto przeanalizować zastosowanie, obok bloczków podstawowych, również pozostałych elementów Systemu.