Produkcja silikatów. Jak przebiega i jakie jest znaczenie poszczególnych etapów?


Silikaty są jednym z dwóch rodzajów elementów murowych tworzących System Budowy H+H. Z jakich surowców powstają i jak wygląda proces ich produkcji?

Skład silikatów
Silikaty powstają wyłącznie z naturalnych surowców, które są nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego. Nie emitują żadnych szkodliwych związków. Surowcami tymi są piasek, wapno oraz woda. Naturalny skład silikatów gwarantuje, że są jednymi z najbezpieczniejszych materiałów murowych na rynku, także pod względem promieniotwórczości.

Jak wygląda produkcja silikatów?

Proces produkcji silikatów można określić jako ekologiczny. Jest to proces niskoenergetyczny, zachodzący bez udziału żadnych dodatkowych surowców czy związków chemicznych.

Pierwszym etapem produkcji jest umieszczenie w reaktorze wapna i piasku, do tej mieszanki następnie dodawana jest woda. Kolejnym istotnym krokiem w procesie wytwarzania silikatów jest gaszenie wapna. Gotowa mieszanka piasku, wapna i wody jest poddawana formowaniu – tj. prasowaniu pod wysokim ciśnieniem. Na etapie formowania uzyskuje się odpowiednią geometrię bloczków silikatowych, jest to jednocześnie etap produkcji, który ma wpływ na ich końcową wytrzymałość na ściskanie.

Tak przygotowane elementy są poddawane procesowi autoklawizacji. Polega ona na umieszczeniu sprasowanej masy wapienno-piaskowej w autoklawach na kilka godzin (zwykle 6-8), gdzie poddawana jest ona hartowaniu pod wpływem pary wodnej w temperaturze około 200 stopni. Ciśnienie pary wodnej w tym procesie jest wysokie i wynosi do 1,6 MPa. W takich warunkach, w wyniku zajścia szeregu reakcji chemicznych, elementy silikatowe są utwardzane, osiągają swój wysoki poziom wytrzymałości na ściskanie oraz swoją dużą trwałość, która utrzymuje się nawet w kontakcie ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

Końcowym etapem produkcji jest zapakowanie gotowych elementów na palety, które następnie zostają ofoliowane i oznaczone odpowiednią etykietą produktową. Tak przygotowany materiał jest gotowy do dalszej dystrybucji.