Produkcja betonu komórkowego. Jaką rolę pełni dodatek proszku aluminiowego?


Surowce wykorzystywane do produkcji betonu komórkowego w dużym stopniu są naturalne. Produkuje się go m.in. z wody, wapna i piasku czyli tych samych surowców, które tworzą elementy silikatowe. Beton komórkowy jest wzbogacony o cement, gips oraz jeszcze jeden istotny dodatek - proszek aluminiowy. W jakim celu się go dodaje?

Proces produkcji betonu komórkowego
Kiedy przy wytwarzaniu betonu komórkowego do wody, wapna i piasku doda się proszek lub pastę aluminiową, wówczas rozpoczyna się proces tzw. wyrastania masy. Ważne jest dokładne dozowanie środka porotwórczego, by zawiesina wodna była jednorodna. Proszek aluminiowy procentowo zajmuje najmniejszą część wszystkich składników mieszanki betonu komórkowego.

Po dodaniu proszku aluminiowego w procesie produkcji betonu komórkowego (np. z Systemu Budowy H+H) zachodzi reakcja chemiczna pomiędzy proszkiem aluminiowym a wodorotlenkiem wapnia. W wyniku tej reakcji powstają uwodnione krzemiany wapnia a wytworzony w reakcji wodór, jako lżejszy od powietrza uchodzi z masy pozostawiając ją w formie spulchnionej. Wyrób w formie w ten sposób zwiększa swoją objętość a co najważniejsze pory powietrza pozostają strukturze - charakterystyczna porowata struktura betonu komórkowego powoduje, że ma on bardzo dobre parametry izolacyjności cieplnej.

Warto jednocześnie podkreślić ważną kwestię - w wyniku reakcji chemicznej wapnia z proszkiem aluminiowym nie dochodzi do emisji żadnych szkodliwych dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka substancji. Cały proces produkcji betonu komórkowego jest procesem ekologicznym.

Proszek aluminiowy niczym proszek do pieczenia
Często działanie proszku aluminiowego na masę zarobową w produkcji betonu komórkowego przyrównuje się do wyrastania ciasta pod wpływem proszku do pieczenia czy sody oczyszczonej. To dość obrazowe aczkolwiek trafne porównanie. Należy jednak pamiętać, że proces produkcji betonu komórkowego jest znacznie bardziej skomplikowany a sama reakcja będąca kluczem wyrastania masy zarobowej zachodzi tylko wtedy, gdy zapewnione zostanie odpowiednio wysokie pH mieszaniny, a można je otrzymać poprzez uzyskanie wodorotlenku wapnia w procesie gaszenia wapna palonego.