Prawidłowe i kolokwialne nazewnictwo bloczków z betonu komórkowego. Z jakimi nazwami można się spotkać, a jakie są poprawne?


W budownictwie jak i w wielu innych branżach, stosowane jest niejednolite, często potoczne nazewnictwo produktów. Tendencja ta dotyczy również materiałów murowych. Można spotkać się m.in. z różnymi nazwami dla betonu komórkowego.

Błędne nazewnictwo dla bloczków z betonu komórkowego
Technicznie poprawną nazwą jest beton komórkowy i nazwy pochodzące od niego tj. np. bloczki z betonu komórkowego. W języku potocznym utarły się jednak i inne, kolokwialne nazwy materiału. Mowa o takich pojęciach jak np.:
• suporex,
• suporeks,
• siporex,
• gazobeton.

Dość szerokiemu rozpropagowaniu powyższych określeń sprzyja to, że wykorzystywane są one nie tylko na budowach w języku potocznym, ale można się z nimi spotkać również w marketach budowlanych. Takie nazewnictwo pogłębia dezorientację wśród inwestorów planujących budowę domu i będących na etapie wyboru i zakupu materiałów murowych.

Beton komórkowy a skrót ABK
Nazwa materiału „beton komórkowy” pochodzi od jego struktury wewnętrznej czyli komórek – „porów” wypełnionych powietrzem. Czasem funkcjonuje również określenie skrótowe - ABK, które można rozwinąć jako autoklawizowany beton komórkowy. Autoklawizacja to proces dojrzewania i utwardzania materiału przy udziale pary wodnej pod wysokim ciśnieniem, który jest jednym z kluczowych etapów produkcji betonu komórkowego.

Choć pozostałe terminy są powszechnie i zamiennie stosowane z betonem komórkowym, z technicznego punktu widzenia są błędne - w rzeczywistości wszystkie oznaczają ten sam typ materiału.
Czasem krążące określenia biorą się od marki betonu komórkowego. To tak, jak wszystkie buty sportowe są nazywane adidasami, a przecież określenie to pochodzi od znanego producenta produktów tego rodzaju. Mamy tu do czynienia z pospoliceniem nazw marketingowych, które akurat w tym przypadku odnoszą się do materiałów stricte budowlanych.