H+H Cienkowarstwowe zaprawy klejące


Oferujemy cienkowarstwowe zaprawy klejące służące do łączenia elementów z betonu komórkowego i silikatów. Nasza zaprawa jest fabrycznie przygotowaną, gotową do użycia po dodaniu wody, zaprawą murarską. Można ją szybko przygotować i łatwo rozprowadzić. Na podkreślenie zasługuje fakt, że nasza cienkowarstwowa zaprawa klejąca zastosowana przy wykonywaniu prac murarskich w parze z naszym betonem komórkowym lub bloczkami silikatowymi pozwala na obniżenie kosztów wznoszenia ścian oraz na zmniejszenie strat ciepła przenikającego przez przegrody. Ściany murowane przy jej użyciu mają wyższą wytrzymałość niż w przypadku wykorzystania tradycyjnej zaprawy.

Naszą zaprawę cienkowarstwową można wykorzystać do murowania niemalże wszystkich elementów Systemu H+H: bloczków i płytek z betonu komórkowego, elementów silikatowych, mocowania nadproży czy kształtek U. Zaprawa H+H, czyli cienkowarstwowa zaprawa klejąca, może być wykorzystana do łączenia bloczków Systemu H+H z profilowaną na pióro i wpust powierzchnią czołową (brak konieczności wypełnienia spoiny pionowej), jak również można przy jej użyciu łączyć ze sobą gładkie bloczki dla których wypełniona musi być zarówno spoina pozioma jak i pionowa.

Grubość cienkiej spoiny w murze powinna być nie mniejsza niż 0,5 mm oraz nie większa niż 3 mm, dlatego bloczki powinny się charakteryzować odpowiednią jakością wykonania, wyrażoną w poprzez wysoką klasę tolerancji wymiarowej. Zaprawa klejąca, jaką oferujemy, ma bardzo dobre właściwości wiążące. Cechuje się długim czasem obróbki i szybkim przyrostem wytrzymałości. Specjalna zaprawa w wersji zimowej umożliwia wznoszenie ścian nawet w okresach obniżonych temperatur.