Czy H+H Silikat A25 to odwrócony Silikat A18? Dlaczego takie myślenie jest zgubne i co różni te dwa produkty?


W Systemie Budowy H+H znajdują się m.in. grupy produktów do „zadań specjalnych”. Taką grupę stanowią elementy silikatowe z oznaczeniem „A”. Są to produkty charakteryzujące się podwyższoną izolacyjnością akustyczną. Mają trzy dostępne szerokości 120, 180 oraz 240 mm w zależności od których są przeznaczone do wznoszenia ścian nośnych lub działowych. Wysoka izolacyjność akustyczna wynika bezpośrednio z masy przegrody dlatego wszystkie silikaty z oznaczeniem „A” łączy wysoka klasa gęstości objętościowej (od 1,8 do 2,2). To dzięki niej z silikatów można murować ściany wytrzymałe i „ciche” a jednocześnie stosunkowo cienkie. W Systemie Budowy H+H odnaleźć możemy między innymi Silikat A oraz A PLUS z dodatkowym oznaczeniem 25 i 18, które mówi o szerokości produktu.

Silikaty A25 i A18
Bloczki silikatowe A25 mają 180 mm długości, 250 mm szerokości i 220 mm wysokości. Dla porównania bloczki silikatowe A18 charakteryzują się długością 250 mm, szerokością 180 mm i wysokością 220 mm. Analizując geometrię elementów można odnieść wrażenie, że jest to taki sam produkt, który jest tylko obrócony, a jedyną różnicą jest zamiana szerokości z długością. Jednak to nie wszystko, aby dokładniej zrozumieć różnice pomiędzy elementami warto porównać deklaracje właściwości użytkowych obydwu produktów.

Podobieństwa i różnice
Zarówno silikaty A18, jak i A25 określane są jako przeznaczone do wznoszenia ścian nośnych i działowych, charakteryzujących się podwyższoną izolacyjnością akustyczną. Łączą je parametry dotyczące gęstości, przewodzenia ciepła czy też reakcji na ogień. Co więcej obydwa produkty występują w ofercie w tych samych klasach znormalizowanej wytrzymałości na ściskanie, wynoszących 20, 25 oraz 30 MPa. Elementy różnią się jednak średnią wytrzymałością na ściskanie, która przy szerokości 18 cm jest niższa niż przy szerokości 25 cm. Zmiana ta wynika z różnic w szerokościach elementów pojawiających się podczas wykonywania badań próbki i związanego z nią tzw. współczynnika kształtu elementu (zgodnie z PN-EN 772-1).

Zastosowanie elementów oznaczonych jako A18 lub A18 PLUS w ścianie grubości 25 cm nie jest zalecane ale może być dopuszczalne w momencie, w którym osoby odpowiedzialne za inwestycje mają świadomość spadku wytrzymałości średniej przy użyciu elementów z oznaczeniem 18 na szerokości 25 cm.

Co oczywiste, ze względu na mniejszą szerokość ściany, przegrody wykonane z H+H Silikatów A18 są lżejsze a tym samym charakteryzują się niższą izolacyjnością akustyczną niż ściany z H+H Silikatów A25. Co stanowi drugą znaczącą różnicę pomiędzy tymi dwoma produktami.

Pomimo wielu podobieństw H+H Silikat A18, to nie jest odwrócony H+H Silikat A25 (ta sama zależność dotyczy elementów A18 PLUS i A25 PLUS). Dlatego decyzję o stosowaniu tych dwóch produktów zamiennie powinno się podejmować świadomie, rozumiejąc występujące między nimi różnice.