Bloczki silikatowe H+H


Znajdujące się w ofercie naszej firmy H+H bloczki silikatowe nazywane krócej silikatami, czyli wyrobami wapienno-piaskowymi, pozwalają wznosić ściany różnego rodzaju. Oferujemy silikaty w dużym zakresie wymiarowym i o różnej geometrii. Szeroki wybór produktów umożliwia ich zastosowanie w wielu przypadkach, głównie w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym oraz użyteczności publicznej.

Oferowane H+H Silikaty możemy podzielić na kilka typów:

 • bloczki silikatowe profilowane na pióro i wpust – H+H Silikat N (drążony) do ścian działowych,

 • bloczki profilowane na pióro i wpust z uchwytem montażowym – H+H Silikat N (drążony) do ścian konstrukcyjnych, H+H Silikat NP (objętość drążeń < 5% objętości elementu),

 • bloczki gładkie do ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej – H+H Silikat A,

 • cegły silikatowej w wersji drążonej – H+H Silikat 3NFD,

 • cegły silikatowej w wersji pełnej – H+H Silikat 1NF,

 • silikaty przeznaczone do ścian fundamentowych – H+H Silikat F.


Nasze bloczki wapienno-piaskowe mają wiele możliwości praktycznego zastosowania. Można z nich budować między innymi:

 • ściany nośne, konstrukcyjne, wewnętrzne i zewnętrzne;

 • ściany osłonowe;

 • ściany działowe;

 • ściany fundamentowe i piwnic;

 • ściany o podwyższonej izolacyjności akustycznej;

 • przegrody ogniowe;

 • zewnętrzne warstwy ścian szczelinowych.


Dlaczego warto rozważyć wykorzystanie bloczków silikatowych? Silikat dzięki swoim niewielkim wymiarom jest wygodnym w użyciu materiałem budowlanym, który pozwala na stworzenie trwałych przegród wysokiej jakości.

Do głównych zalet silikatów zaliczyć możemy:

 • dużą wytrzymałość;

 • możliwość wykonania cieńszych, ale solidnych ścian nośnych, co zwiększa potencjalnie powierzchnie budowanych pomieszczeń;

 • wysoką dokładność wykonania bloczków – wysoka tolerancja wymiarowa pozwala na murowanie ścian na cienką spoinę,

 • wysoką izolacyjność akustyczną,

 • najwyższe klasy odporności ogniowej ścian wzniesionych z silikatu,

 • niską nasiąkliwość i wysoką mrozoodporność,

 • idealnie gładką powierzchnię.

Elementy silikatowe pełne i drążone – jakie są różnice?

Elementy silikatowe znajdujące się w ofercie H+H Silikaty to bloczki o różnej geometrii i strukturze. Można odnaleźć zarówno silikaty w wersji pełnej (całkowicie pozbawione drążeń lub takie, w których objętość drążeń jest mniejsza od 5 % objętości elementu), jak i drążonej. Jakie są pomiędzy nimi różnice?

Bloczki silikatowe – pełne i drążone
Analizując temat drążeń w silikatach należy na początku zrozumieć dlaczego one występują. Bloczki wapienno-piaskowe to elementy o wysokiej gęstości objętościowej, a co z tym związane również o wysokiej masie pojedynczego elementu. Drążenia w elementach silikatowych powstały aby zmniejszyć masę bloczków a tym samym ułatwić wykonawstwo. Pomimo, mniejszej masy elementów drążonych w stosunku do elementów pozbawionych drążeń nadal cechuje je wysoka wytrzymałość, co pozwala na wybudowanie solidnych ścian o odpowiednim poziomie izolacyjności akustycznej.

Z kolei zastosowanie do murowania przegród zewnętrznych lub wewnętrznych bloczków silikatowych pełnych, zalecane jest wówczas, gdy wymagana jest wyższa wytrzymałość lub lepszy poziom izolacyjności akustycznej, np. w przypadku dolnych pięter kilkunastokondygnacyjnych budynków usytuowanych przy ruchliwej drodze.

Drążenia w bloczkach silikatowych mogą być przelotowe i przechodzić przez całą wysokość elementu bądź kończyć się wewnątrz bloczków. Elementy drążone w naszej ofercie występują w wersji z piórem i wpustem. Natomiast elementy pełne (całkowicie pozbawione drążeń) mają wyższą gęstość i gładkie powierzchnie czołowe, przez co przy prowadzeniu prac murarskich pojawia się konieczność wypełnienia również spoiny pionowej, a tym samym wzrasta szczelność a więc i dźwiękochłonność całej przegrody.

Izolacyjność akustyczna
Im mniejsza ilość drążeń w elemencie silikatowym, tym większa jest jego klasa gęstości i tym wyższe są wartości wskaźników izolacyjności akustycznej. Dlatego jeżeli poszukujemy rozwiązania na ściany najbardziej chroniące przed przedostawaniem się niechcianych dźwięków, warto rozważyć zakup pełnych bloczków silikatowych. Największą ochronę przed hałasem zapewnić mogą elementy pełne o gęstości objętościowej około 2200 kg/m3, których wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej RA,1 może wynieść nawet 60 dB (dla szerokości 250 mm).

Wykonane z bloczków silikatowych ściany nie wymagają dużego zaangażowania prac na etapie wykończenia. Można je łatwo otynkować lub wykończyć w inny dowolny sposób.