Beton komórkowy różnych gęstości. Jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi odmianami?


Bloczki z betonu komórkowego H+H mogą mieć różną powierzchnię czołową. Mogą być gładkie, z uchwytem montażowym lub wyposażone w system łączenia pióro-wpust (a także pióro-wpust + uchwyt), który ułatwia wykonywanie prac murarskich. Warto jednak wiedzieć, że nawet wizualnie takie same elementy mogą się od siebie różnić parametrami fizycznymi w tym m.in. gęstością. Jakie są różnice pomiędzy bloczkami z betonu komórkowego poszczególnych odmian gęstości?

Gęstości betonów komórkowych
W Polsce beton komórkowy jest chętnie wykorzystywany, zwłaszcza przy wznoszeniu ścian domów jednorodzinnych. Decydując się na prowadzenie prac murarskich z wykorzystaniem betonu komórkowego można wybrać jedną spośród kilku dostępnych gęstości materiału. Gęstości mieszczą się przedziale od 300 do 700 kg/m3. Jeśli porównamy sobie te wartości z gęstościami charakterystycznymi dla innych materiałów ściennych zauważymy, że nie są one wysokie – bloczki z betonu komórkowego o porowatej strukturze są jednymi z najlżejszych materiałów murowych dostępnych na rynku. Nawet w przypadku odmian najcięższych tj. o najwyższej gęstości.

Warto podkreślić, że gęstość bloczków z betonu komórkowego jest bezpośrednią informacją o tym, które z nich są najlepszym materiałem izolacyjnym, a które cechują się najwyższą wytrzymałością – elementy najniższych klas gęstości charakteryzuje najniższy współczynnik przewodzenia ciepła ale jednocześnie najniższa wytrzymałość na ściskanie, oba te parametry rosną wraz ze wzrostem gęstości materiału. Zatem elementy o najmniejszej gęstości najlepiej izolują termicznie i pozwalają na wznoszenie ścian jednowarstwowych. Z kolei elementy o wysokiej gęstości oznaczają wysoką wytrzymałość na ściskanie, która dla gęstości 700 kg/m3 może wynieść nawet 6,0 MPa.

W Polsce najbardziej popularne są bloczki z betonu komórkowego w odmianach gęstości 500 i 600 kg/m3 – wykorzystywane na ściany zewnętrzne dwuwarstwowe lub ściany wewnętrzne.

Odmiany bloczków z betonu komórkowego w Systemie Budowy H+H
W Systemie Budowy H+H dostępne są bloczki z betonu komórkowego o różnej szerokości i różnych parametrach. Dodatkowo grupowane są one w trzech standardach:

  • Gold+,

  • Gold,

  • Silver.

Bloczki Gold+ cechują się gęstością na poziomie 350, 400, 500 i 600 kg/m3. Na zamówienie w tym standardzie występują również produkty o gęstościach 300 i 700 kg/m3. Standard Gold to odmiany gęstości 400, 500 i 600 kg/m3, natomiast standard Silver to gęstości 500, 600 i 700.

Bloczki z betonu komórkowego Gold+ to najwyższa jakość, która przekłada się na najdokładniejszą tolerancję wymiarową TLMB (+/- 1 mm na wysokości elementu) i wąski zakres tolerancji gęstości na poziomie +/- 25 kg/m3.

Standard Gold podobnie jak Gold+ dla bloczków z betonu komórkowego H+H obejmuje elementy o tolerancji wymiarowej TLMB lecz jednocześnie o nieco szerszym zakresie tolerancji gęstości +/- 50 kg/m3.

Bloczki standardu Silver mają tolerancję wymiarową TLMA (+/- 2 mm na wysokości elementu) oraz zakres tolerancji gęstości na poziomie +/- 50 kg/m3.

Dla elementów o różnym standardzie dla takiej samej odmiany gęstości może występować inna wartość wytrzymałości na ściskanie.