Belki nadprożowe zbrojone


Konstrukcja murowana wykonana z betonu komórkowego H+H może zostać skutecznie uzupełniona dzięki zastosowaniu naszych belek nadprożowych zbrojonych. Mają one doskonałe właściwości, jeśli chodzi o izolację termiczną. Belki nadprożowe zbrojone to praktyczne rozwiązanie, które pozwala na wyeliminowanie występowania mostków termicznych. Nasi klienci stosujący nadproża prefabrykowane osiągnąć mogą jednolitą i jednorodną powierzchnię.

Belki nadprożowe zbrojone stosować można jako nośne elementy konstrukcji. Łącznie z nadmurówką wzniesioną z warstwy bloczków wymurowaną bezpośrednio nad belkami nadprożowymi utworzą one lekki, gotowy wariant nadproża.

Dlaczego warto zastosować nasze nadproża prefabrykowane? Ponieważ H+H belki nadprożowe zbrojone wykorzystuje się przy budowie nadproży bez konieczności wykonywania szalunku i betonowania – wystarczy osadzenie nadproża na konstrukcji muru. Można bezpośrednio po ich wmontowaniu wykonywać dalej roboty murarskie. Nie trzeba planować przerw technologicznych i czekać, aż beton się zwiąże, ponieważ każda oferowana przez nas belka nadprożowa jest gotowym do użytku prefabrykatem.

Ograniczenie zjawiska powstawania mostków cieplnych (nazywanych również mostkami termicznymi), jest bardzo istotne, ponieważ są one miejscami niepożądanej, nadmiernej ucieczki ciepła z wnętrz pomieszczeń mieszkalnych. Dlatego możemy powiedzieć, że nasze nadproża prefabrykowane przyczyniają się do ograniczania strat ciepła, a budowany dom od razu staje się cieplejszy i bardziej energooszczędny.