Ogólne warunki współpracy handlowej

 

Zamieszczone dokumenty „Ogólne warunki współpracy handlowej” dotyczą zasad sprzedaży produktów znajdujących się w aktualnej ofercie firmy H+H. Stanowią one integralną część umów zawieranych pomiędzy Partnerami handlowymi i firmą H+H, jeżeli strony nie postanowią inaczej.

Kontakt do Doradców Sprzedaży
Kontakt do Działu Obsługi Klienta