PRODUKTY AKUSTYCZNE W SYSTEMIE H+H

2. oktober 2019

news

Większa dostępność silikatowych elementów akustycznych

W ofercie produktowej tworzącej System H+H znajduje się grupa obejmująca silikaty oznaczone jako „A”, są to materiały specjalnie dedykowane do wznoszenia ścian nośnych i działowych o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Grupę tworzą takie produkty jak:

  • H+H Silikat A12 (20 MPa)
  • H+H Silikat A18 oraz A25 (20, 25, 30 MPa)
  • H+H Silikat A18 PLUS oraz A25 PLUS (25, 30 MPa)

Na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy w zakładach H+H trwały intensywne prace mające doprowadzić do zwiększenia dostępności elementów silikatowych o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Efektem tych prac jest:

  1. Rozpoczęcie produkcji H+H Silikatów A w zakładzie w Krukach. Obecnie w zakładzie produkowane są elementy H+H Silikat A18 oraz A25 w dwóch klasach wytrzymałości 20 oraz 25 MPa.
  2. Wprowadzenie do zakładu w Jedlance H+H Silikatu A25 w klasie wytrzymałości 20 MPa (wcześniej oferta zakładu obejmowała wyłącznie H+H Silikat A18)
  3. Wprowadzenie do zakładu w Ludynii elementów o podwyższonej izolacyjności akustycznej i grubości 25 cm, którymi są: H+H Silikat A25 w dwóch klasach wytrzymałości 20 oraz 25 MPa oraz H+H Silikat A25 PLUS w klasie wytrzymałości 25 MPa (do tej pory oferta zakładu obejmowała elementy z grupy A o grubości 18 cm).

W Systemie H+H bloczki silikatowe są gałęzią szczególnie cenioną za swoją wysoką izolacyjność akustyczną, która uznawana jest za jedną z głównych zalet materiału. Dlatego rozwój linii produkcyjnych w kierunku możliwości prowadzenia produkcji elementów o najwyższych parametrach akustycznych stanowi dla nas szczególnie istotne wyzwanie. Jego efekty już są zauważalne, gdyż elementy silikatowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej obecnie nie są produkowane wyłącznie w jednym zakładzie H+H Silikaty. Liczymy na to, że wkrótce również w nim ta sytuacja ulegnie zmianie i elementy silikatowe z oznaczeniem A znajdą się w ofercie każdego zakładu produkcyjnego.

 


H+H "Przedsiębiorcą Przyjaznym Edukacji"

2. mei 2019

news

H+H "Przedsiębiorcą Przyjaznym Edukacji"

Firma H+H rozumiejąc rangę nauczania młodych adeptów sztuki budowlanej aktywnie wspiera inicjatywy związane z rozwojem i kształceniem młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z budownictwem. Kolejnym wydarzeniem tego typu, w którym mogliśmy wziąć udział, była odbywająca się dnia 26 kwietnia IV Edycja Wojewódzkiego Konkursu „Młody Mistrz Budownictwa” skierowana do uczniów szkół województwa śląskiego, które prowadzą kształcenie w zawodzie Technik Budownictwa.

Do rywalizacji konkursowej przystąpiły drużyny z dwunastu szkół, które zmagały się z zadaniami podzielonymi na dwie części – część projektową oraz część praktyczną. Łączna suma punktów uzyskanych przez drużyny w obydwu rywalizacjach pozwoliła wyłonić zwycięzców.

Miłym akcentem na zakończenie IV Edycji Konkursu była ceremonia wręczenia nagród i statuetek w trakcie, której firma H+H została doceniona za swoje działania propagujące edukację i nagrodzona statuetką „Przedsiębiorca Przyjazny Edukacji”. Wyróżnienie jest o tyle znaczące, że zostało przyznane zarówno za wkład materialny (wyposażenie pracowni w materiały dydaktyczne oraz narzędzie, ufundowanie materiałów, narzędzi oraz nagród rzeczowych na Wojewódzki Konkurs „Młody Mistrz Budownictwa”), jak i, co istotniejsze, za wkład merytoryczny (kreowanie wysokich standardów kształcenia zawodowego, organizowanie szkoleń dla nauczycieli i uczniów, promowanie pozytywnego wizerunku kształcenia zawodowego na lokalnym rynku pracy). Nagrodę w imieniu firmy odebrał Rafał Malczyk – Doradca Techniczny.


Aktualność_konferencja SARP

31. maart 2019

news

Konferecja "17 Celów Zrównoważonego Rozwoju"

Firma H+H była uczestnikiem kolejnego wydarzenia związanego z propagowaniem idei lepszego jutra. Wydarzenia wyjątkowego dla firmy z duńskim pochodzeniem, gdyż wiążącego współpracę dwóch krajów (Polski i Danii) w zakresie rozszerzenia wiedzy o możliwościach pozytywnego przekształcania świata, w którym żyjemy.

Dnia 25 marca w Warszawie odbyła się konferencja zainicjowana przez Ambasadę Królestwa Danii w Warszawie – „17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ* do Architektury i Planowania Przestrzennego Miast”. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele czołowych biur architektonicznych zarówno z Polski jak i z Danii. Miasto Stołeczne Warszawa, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) oraz Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP (MaOIA RP) byli współorganizatorami Konferencji.

Konferencja składała się z dwóch części. Pierwszej wykładowej - wprowadzającej w tematykę zagadnienia zrównoważonego rozwoju, oraz drugiej warsztatowej. W części warsztatowej zajęto się trzema grupami tematycznymi: zabudowa mieszkaniowa, przestrzeń publiczna oraz miejski ekosystem. W zagadnieniach tych zidentyfikowano kluczowe problemy oraz starano się wypracować rozwiązania służące realizacji celów zrównoważonego rozwoju, możliwych do wdrożenia w proces inwestycyjny. Każda z trzech grup warsztatowych łączyła przedstawicieli projektantów z przedstawicielami wszystkich stron procesu inwestycyjnego. W jednej z nich swoją wiedzą i doświadczeniem od strony przedstawiciela firmy producenckiej podzielił się Piotr Dauksza, Prezes H+H Polska.

*17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ – W 2015 roku wszystkie państwa członkowskie ONZ przyjęły rezolucję „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” zawierającą 17 Celów  Zrównoważonego Rozwoju oraz związanych z nimi 169 zadań szczegółowych które mają zostać osiągnięte do 2030 roku. Cele wiążą obecnie występujące problemy z zakresu różnych dziedzin życia społecznego, krajowego i miejskiego oraz światowego m.in. „mniej nierówności”, „innowacyjność, przemysł, infrastruktura”, czy „działania w dziedzinie klimatu”.

 

 


Ważna informacja

18. maart 2019

news

Ważna informacja

W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach ogłoszeniami bezpośredniej sprzedaży naszych produktów w serwisach internetowych, informujemy, iż firma H+H Polska Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż jedynie za pośrednictwem Partnerów Handlowych https://www.hplush.pl/znajdz-dystrybutora-i-wykonawce

WPPK 2019

10. maart 2019

news

Warsztaty Pracy Projektanta WPPK 2019

W dniach 5 – 8 marca 2019 r. w Szczyrku odbyły się XXXIV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta WPPK 2019. Firma H+H na wydarzeniu wystąpiła w roli wspomagającego partnera merytorycznego dzieląc się wiedzą i doświadczeniem zarówno podczas wykładu jak i w rozmowach przy stoisku firmowym. Prezentacja pt. „System H+H - Optymalizacja wyboru elementów murowych silikatowych i z autoklawizowanego betonu komórkowego” stanowiła przewodnik po obydwu grupach produktowych, przybliżała ich najistotniejsze parametry i podpowiadała jakimi kryteriami inwestorzy powinni się kierować przy doborze materiału murowego.

Tematem przewodnim WPPK 2019 było szeroko rozumiane budownictwo ogólne. Głównym organizatorem XXXIV Warsztatów był Oddział PZITB w Bielsku-Białej przy współpracy oddziałów PZITB w Gliwicach, Katowicach oraz Krakowie.

Program XXXIV Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji otwierał wykład inauguracyjny będący komentarzem na temat wymagań dla obiektów mostowych w kontekście niedawnej katastrofy mostu drogowego w Genui. Kolejne wykłady podzielono na zagadnienia dotyczące: problematyki obciążeń i niezawodności, awarii i katastrof, konstrukcji murowych, konstrukcji drewnianych, betonów lekkich, stropów i schodów, kształtowania obiektów, materiałów wykończeniowych i diagnostyki, izolacji oraz aspektów prawnych.
 


Nowy Dyrektor Sprzedaży w H+H

2. januari 2019

news

Nowy Dyrektor Sprzedaży w H+H

W roku 2018 firma H+H wzmocniła swoją pozycję wiodącego dostawcy materiałów ściennych w Polsce poprzez stworzenie komplementarnej i zharmonizowanej oferty materiałów murowych, obejmującej wysokiej jakości produkty z betonu komórkowego oraz nowoczesne bloczki i cegły wapienno-piaskowe.

W obliczu nowych wyzwań mamy przyjemność poinformować, że od dnia 1 stycznia 2019 do sił Sprzedaży Grupy Kapitałowej H+H Polska (tj. H+H Polska Sp. z o.o. i H+H Silikaty Sp. z o.o.) dołączył Michał Daszkiewicz, obejmując stanowisko Dyrektora Sprzedaży.

Dyrektor Sprzedaży jest odpowiedzialny za łączną sprzedaż dwóch asortymentów produktowych marki H+H we wszystkich kanałach sprzedaży na terenie całej Polski.

Michał Daszkiewicz posiada 18-letnie doświadczenie w branży budowlanej, zarówno w sprzedaży, jak i całym procesie zarządzania biznesem. Przed rozpoczęciem współpracy z H+H Polska związany był z firmami - liderami rynkowymi w swoich branżach - takimi jak Cemex Polska Sp. z o.o. oraz w Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

Liczymy, że współpraca z naszymi Partnerami Handlowymi, tak jak dotychczas, będzie przebiegała pomyślnie, a dzięki sprawnej organizacji sprzedaży i wsparciu nowego Dyrektora Sprzedaży, nasze relacje umocnią pozycję H+H Polska jako Partnera w budowaniu ścian.


Aktualność_konferencja Velux

2. december 2018

news

Jakość przestrzeni, w której żyjemy

Dnia 27 listopada 2018 r. w warszawskim Hotelu Polonia Palace odbyła się konferencja „Barometr zdrowych domów i biur”. Konferencja była skierowana do osób związanych z szeroko pojętym procesem wznoszenia budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, przedstawicieli mediów branżowych oraz naukowców. Firma H+H Sp. z o.o. była partnerem tego wydarzenia oraz uczestnikiem dyskusji „Czy na zdrowych budynkach można zarobić?”, w której głos zabrał Robert Janiak, pełniący w firmie funkcję Product Managera.

Konferencja została zorganizowana w celu zaprezentowania czwartego już raportu  firmy VELUX Polska „Barometr zdrowych domów” – badania jakości przestrzeni, w której żyjemy oraz jej wpływu na nasze zdrowie. Wyniki badań zawierające szereg zatrważających danych (m.in. 70% budynków jednorodzinnych jest w ogóle lub niewystarczająco ocieplona, tylko 10% budynków posiadających klasę energetyczną A lub B, wskaźnik renowacji w skali roku to zaledwie 1-2%), stały się punktem do rozpoczęcia dyskusji zaproszonych ekspertów reprezentujących różne branże (od organizacji społecznych i międzynarodowych, przez samorządy do deweloperów i architektów).

Eksperci podkreślili, że nie tylko niewłaściwa termoizolacja jest problemem polskich gospodarstw, to zjawisko jest nasilone przez nieodpowiednie systemy grzewcze oraz niewłaściwe zarządzanie odpadami (wciąż aktualny pozostaje problem spalania śmieci). W przebiegu dyskusji jako drogę do lepszej przyszłości uznano programy edukacyjne skierowane do różnych grup: zarówno właścicieli domów jednorodzinnych jak i deweloperów i władz samorządowych. Jako drugi, niemniej ważny czynnik uznano wsparcie finansowe, uznając brak środków na renowacje głównym powodem występującego ubóstwa energetycznego.

Nadzieję na poprawę sytuacji daje rządowy program „Czyste Powietrze”, który łączy w sobie wsparcie finansowe z edukacją ekologiczną i może realnie wpłynąć na wzrost liczby zmodernizowanych obiektów w najbliższych latach.

Firma H+H Sp. z o.o. propagując zdrowe budownictwo, komfort termiczny oraz akustyczny czuje się wyróżniona możliwością wsparcia wydarzenia służącego poprawie warunków bytowych w Polsce.

 

 


News_Razem_silniejsi_zmiana nazwy

24. september 2018

news

Razem silniejsi – Grupa SILIKATY pod szyldem H+H

W dniu 10 września br. w KRS zarejestrowana została zmiana nazwy Grupy SILIKATY Sp. z o.o. na H+H Silikaty Sp. z o.o., a 21 września jej siedziba została przeniesiona z miejscowości Kruki k/Ostrołęki do Warszawy. Stanowi to kolejny etap połączenia firm oraz naturalną konsekwencję budowania silnej marki H+H Polska, opartej o ogromny potencjał obu spółek. Celem jest stworzenie komplementarnej oferty materiałów murowych, obejmującej wysokiej jakości produkty z betonu komórkowego oraz nowoczesne bloczki i cegły wapienno-piaskowe.

Dzięki zmianie nazwy produkcja, a także sprzedaż obu grup produktowych odbywać się będzie pod jedną, wspólną marką H+H. Ujednolicony został również system identyfikacji wizualnej obu podmiotów, co ułatwiać będzie klientom dotarcie do wszystkich proponowanych rozwiązań.

Jak podkreśla Piotr Dauksza, Prezes Zarządu H+H Polska: ,,Połączenie H+H Sp. z o.o. z Grupą SILIKATY Sp. z o.o. stanowi dla nas wyzwanie, ale przede wszystkim wzmacnia nasz potencjał na rynku. Plusy płynące z fuzji to szanse na szybki rozwój naszej firmy, jak również szeroki pakiet korzyści dla samych klientów. Zyskują oni dostęp do kompleksowej oferty materiałów ściennych, zbudowanej w oparciu o doświadczenie produkcyjne i sprzedażowe, a także zaplecze technologiczne obu firm”.


News_Razem_silniejsi

10. juli 2018

news

Razem silniejsi - H+H Polska konsoliduje struktury z Grupą SILIKATY

4 kwietnia 2018 nastąpiło oficjalne przypieczętowanie zmian, będących wynikiem nabycia przez H+H Polska Sp. z o.o. większościowych udziałów Grupy SILIKATY Sp. z o.o., jednego z wiodących na polskim rynku  producentów bloczków silikatowych. W efekcie grupę kapitałową H+H Polska stanowią obecnie H+H Polska Sp. z o.o., jako firma „matka” oraz H+H Silikaty Sp. z o.o., jako firma „córka”. Od 2 lipca 2018 obie spółki funkcjonować będą w ramach jednej struktury organizacyjnej opartej o wspólne doświadczenie, kompleksową i zharmonizowaną ofertę handlową, jeden system informatyczny oraz ujednolicony system identyfikacji wizualnej – jedna silna marka H+H.

H+H Polska Sp. z o.o., stanowiąca część międzynarodowego koncernu Grupy H+H (H+H International A/S, której akcje notowane są na giełdzie w Kopenhadze), już od ponad dwustu lat nieustannie ugruntowuje swoją pozycję na polskim rynku. Kolejnym krokiem na drodze do miana lidera materiałów ściennych jest włączenie zasobów i technologii, które pozwoliły Grupie SILIKATY Sp. z o.o. stać się jednym z czołowych producentów bloczków silikatowych. Stało się to możliwe dzięki sfinalizowaniu 4 kwietnia 2018 roku zakupu aż 99,19% udziałów Grupy SILIKATY Sp. z o.o. od Grupy Ożarów S.A.


Od lipca obie organizacje działają w ramach ujednoliconej i silniejszej struktury. Produkcja, jak i sprzedaż obu grup produktowych odbywa się pod jedną marką H+H. Ujednolicony został  również system identyfikacji wizualnej obu podmiotów. Wspólna oferta materiałów murowych, wykorzystuje ogromny potencjał obu spółek. Obejmuje ona wysokiej jakości produkty z betonu komórkowego oraz nowoczesne bloczki i cegły wapienno-piaskowe. Od początku lipca sprzedażą obu grup produktowych zajmuje się jeden zespół doradców sprzedaży.


Niesie to ogromne korzyści nie tylko firmom, ale również obecnym i potencjalnym klientom. Zgodnie z hasłem „Buduj z łatwością” zyskują oni bowiem dostęp do szerokiego portfolio produktów oraz jeszcze sprawniejszej obsługi transakcji. Będzie to możliwe dzięki intensywnej pracy zespołu składającego się z ponad 800 osób oraz 13 zakładów produkcyjnych, w tym 6 zajmujących się produkcją betonu komórkowego w Warszawie, Redzie, Lidzbarku, Gorzkowicach, Puławach oraz Żelisławicach i 7 specjalizujących się w wyrobach silikatowych Krukach k/Ostrołęki, Piszu, Jedlance, Leżajsku, Ludyni, Kluczach i Przysieczynie.


Połączenie z Grupą SILIKATY Sp. z o.o. stanowi dla nas wyzwanie, ale przede wszystkim wzmacnia nasz potencjał na rynku. Plusy płynące z fuzji to szanse na szybki rozwój naszej firmy, jak również pakiet korzyści dla samych klientów. Zyskują oni dostęp do kompleksowej oferty materiałów ściennych, zbudowanej w oparciu o doświadczenie produkcyjne
i sprzedażowe, a także zaplecze technologiczne obu firm
– podkreśla Piotr Dauksza, Prezes Zarządu H+H Polska. 


Aktualności_konkurs

17. mei 2018

news

Konkurs Młody Mistrz Budownictwa – rozstrzygnięty

25 kwietnia 2018 r. mieliśmy przyjemność przygotować praktyczne zadanie w III edycji Konkursu Młody Mistrz Budownictwa. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół województwa śląskiego, które prowadzą kształcenie w zawodzie Technik Budownictwa. Konkurs został zorganizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie.

Do rywalizacji stanęło piętnaście szkół z województwa śląskiego. Każda placówka mogła zgłosić do konkursu jedną trzyosobową drużynę, która musiała wykazać się wiedzą teoretyczną z zakresu budownictwa oraz umiejętnościami praktycznymi w obszarze murarskim.

Współzawodnictwo przebiegało równocześnie w dwóch częściach. W części projektowej uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu sporządzania kosztorysów, organizacji i technologii budowlanej.  W części praktycznej zadaniem każdej z 15 zgłoszonych drużyn było wykonanie kolejnych warstw muru narożnikowego z naszych bloczków, a także osadzenie w nim okna. W tej części konkurencji liczyła się nie tylko poprawność, ale  i precyzja wykonania zadania. Suma zdobytych punktów z części projektowej oraz praktycznej wyłoniła najlepszą szkołę budowlaną w województwie śląskim – Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych z Lublińca.

Wszystkim drużynom dziękujemy za uczestnictwo, a zwycięzcom gratulujemy!

 


Budowlana Firma Roku 2017

23. januari 2018

news

Firma H+H została wyróżniona prestiżowym tytułem „Budowlanej Firmy Roku 2017"

Redakcja i Rada Programowa miesięcznika „Builder” doceniły firmę H+H za silną pozycję na polskim rynku budowlanym, rzetelność i stabilność prowadzonej działalności oraz oferowane wysokiej jakości, innowacyjne rozwiązania dla budownictwa i architektury.

Ideą konkursu organizowanego przez „Builder” jest nagradzanie firm i osób, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju rynku budowlanego w Polsce, a ponadto upowszechniają dobre praktyki w branży. Podczas tegorocznej XV Gali „BUILDER Awards”, która miała miejsce 23 stycznia w sali Multikina-Złote Tarasy w Warszawie, Kapituła Konkursu doceniła przedsiębiorstwa, które osiągnęły dobre wyniki i zachowały silną pozycję na rynku. W gronie laureatów znalazła się firma H+H Polska. Prestiżową nagrodę – tytuł „Budowlanej Firmy Roku 2017” odebrał Piotr Dauksza, Prezes Zarządu H+H Polska.

Miesięcznik „Builder” postanowił również uhonorować osoby, które stoją na czele przedsiębiorstw, nietuzinkowe, które potrafią udźwignąć ciężar odpowiedzialności, imponują odwagą, wytrwałością, determinacją, a przede wszystkim biznesową intuicją. Zasługują tym samym na miano „Osobowości Branży Budowlanej”. Wśród  laureatów znalazł się również Piotr Dauksza, Prezes Zarządu H+H Polska. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 


Aktualności - H+H easy nowy produkt w ofercie

8. augustus 2017

news

H+H easy nowy produkt w ofercie

Wysoka jakość produktów oraz innowacyjność na wszystkich płaszczyznach prowadzenia biznesu to strategiczne filary działalności firmy H+H. Z satysfakcją informujemy, że wprowadziliśmy do naszego asortymentu nowy produkt łączący doskonałą jakość produktu i opakowania z innowacyjnym podejściem do kanałów sprzedaży i zastosowania (aplikacji produktu).

Od 1 lipca 2017 roku w asortymencie H+H znaleźć można pakiet płytek H+H easy, który jest bardzo ciekawym rozwiązaniem dla osób poszukujących materiałów murowych do samodzielnej zabudowy. 

Pakiet H+H easy to płytki z betonu komórkowego gęstości 600 kg/m3 opakowane w poręczne, ofoliowane paczki. Pakiety zawierają 6 szt. płytek o grubości 50 mm lub 3 szt. płytek o grubości 100 mm.


Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem http://www.hplush.pl/h-h-easy

Aktualności - Nie trać energii

28. oktober 2017

news

Nie trać energii

Współczesne wyzwania, takie jak zanieczyszczenie powietrza czy duża emisja szkodliwych pyłów związana z ogrzewaniem domów jednorodzinnych, a także wymagania prawne w zakresie efektywności energetycznej budynków, skłaniają inwestorów do wyboru energooszczędnych rozwiązań.

Czterech producentów oferujących rozwiązania energooszczędne – firmy Danfoss Poland, H+H Polska, ROCKWOOL i VELUX – rozpoczęły kampanię edukacyjną „Nie trać energii" na temat budownictwa energooszczędnego.

Pomysł na realizację kampanii narodził się w odpowiedzi na wyzwania, które stoją przed inwestorami planującymi budowę domu lub remont. Kampania Nie trać energii to unikalne przedsięwzięcie, którego celem jest przybliżenie idei budownictwa energooszczędnego, rozwianie mitów na temat kosztów ich budowy oraz edukacja w zakresie korzyści płynących z budowy domu efektywnie energetycznego dla nas, naszych bliskich i naszego otoczenia. W komunikacji kampanii zostaną poruszone cztery, kluczowe dla każdego inwestora kwestie: komfort, zdrowie, ekologia i oszczędność. 

W ramach kampanii zostanie przeprowadzony szereg działań. W pierwszej kolejności zrealizowane zostanie badanie opinii społecznej na temat świadomości Polaków w zakresie efektywności energetycznej, na bazie którego powstanie raport, którego celem jest zainicjowanie ogólnopolskiej debaty na temat efektywności energetycznej i komfortu w domach. Zostanie stworzony cykl materiałów video, pokazujący domy energooszczędne, a także dobre praktyki, które na swoje potrzeby mogą zaadoptować osoby planujące remont lub budowę domu.

Platformą rozmowy i wymiany poglądów będzie fanpage Nie trać energii na Facebooku oraz kanał „Dom z klimatem" na YouTube. Wszelkie niezbędne dla inwestorów informacje pozwalające łatwiej planować budowę domu będą zamieszczone na platformie edukacyjnej www.nietracenergii.pl. Dopełnieniem działań będzie współpraca z ekspertami kampanii i partnerami instytucjonalnymi, którzy swoją wiedzą i ekspertyzą wspierać będą działania edukacyjne w ramach kampanii.

W ramach kampanii będziemy dzielić się wiedzą i inspirować jak wybudować lub wyremontować dom, który będzie energooszczędny i komfortowy. Pokażemy, że stosując sprawdzone i nowoczesne rozwiązania, zyskujemy nie tylko niższe rachunki i oszczędność energii, ale wpływamy przede wszystkim na komfort i zdrowie naszych najbliższych i sąsiadów. Podnosząc efektywność energetyczną budynków w istotny sposób walczymy też ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza.

 

Zachęcamy do polubienia i obserwowania profilu naszej kampanii na www.facebook.com/nietracenergii.


Aktualności - Konferencja SPB 2017

2. oktober 2017

news

Konferencja SPB 2017

W dniach 10 i 11 października 2017 r. w hotelu Narvil w Serocku odbyła się V Konferencja Stowarzyszenia Producentów Betonów pod tytułem „Prefabrykacja i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie".

Uczestniczyło w niej 300 osób reprezentujących producentów prefabrykatów betonowych, betonu komórkowego, firm współpracujących oraz zaproszonych przez nas gości. Konferencja podzielona na 2 dni obejmowała wygłoszenie 17 referatów przez specjalistów z kraju i zagranicy oraz panele dyskusyjne na temat przyszłości branży. Jednym z ciekawszych punktów konferencji było wręczenie nagród wyróżnionym studentom z Wydziały Architektury Politechniki Warszawskiej biorącym udział w konkursie na najciekawszy projekt budynku jednorodzinnego. Pierwszy dzień konferencyjnym zakończył się uroczystą kolacją, podczas której mieliśmy okazję do spędzenia miłych chwil z naszymi gośćmi. Punktem kulminacyjnym kolacji był występ niesamowitego Waldemara Malickiego, pianisty i kabareciarza, który bawił uczestników dowcipami i przepiękną muzyką.

V Konferencja Stowarzyszenia Producentów Betonów odbyła się po ponad 10-letniej przerwie. Jednak frekwencja, która przeszła nasze oczekiwania oraz bardzo pozytywne przyjęcie upewniły nas o słuszności powrotu to tej formuły. Już teraz zapraszamy wszystkich na następną, która odbędzie się w październiku 2019 roku.

Połączenie Grupy H+H i Grupy SILIKATY

10. april 2018

news

H+H Polska finalizuje proces zakupu Grupy SILIKATY

4 kwietnia 2018 r. H+H Polska Sp. z o.o., będąca częścią Grupy H+H (H+H International A/S, której akcje notowane są na giełdzie w Kopenhadze, Dania), sfinalizowała zakup 99,19% udziałów Grupy SILIKATY Sp. z o.o. od Grupy Ożarów S.A. Zawarcie w/w umowy było uwarunkowane uzyskaniem zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która została wydana w dniu 26.02.2018 r.

Celem procesu połączenia H+H Polska Sp. z o.o. z Grupą SILIKATY Sp. z o.o. jest wzmocnienie pozycji rynkowej oraz stanie się preferowanym dostawcą materiałów ściennych na rynku polskim dzięki strategii duo-produktowej poprzez wykorzystanie potencjału obu Spółek w obszarach produkcji i sprzedaży betonu komórkowego oraz wyrobów silikatowych w Polsce.

"Chcielibyśmy bardzo serdecznie powitać naszych nowych współpracowników. Połączenie z Grupą SILIKATY pozwoli nam znacząco rozwinąć zakres działalności na rynku. Dzięki tej transakcji będziemy kontynuować umacnianie naszej pozycji, jako jednego z wiodących europejskich dostawców materiałów ściennych, aby w efekcie objąć pozycję lidera na rynkach, na których jesteśmy obecni" – powiedział Piotr Dauksza, Prezes Zarządu H+H Polska.

W wyniku połączenia został powołany nowy zarząd Grupy SILIKATY Sp. z o.o., który jest tożsamy z tym, jaki funkcjonuje w H+H Polska Sp. z o.o. Na uwagę zasługuje fakt, że obecnie na rynku funkcjonują dwa odrębne podmioty prawne: Grupa SILIKATY Sp. z o.o. oraz H+H Polska Sp. z o.o., tworzące Grupę H+H Polska. W  skład Grupy H+H Polska wchodzi 13 zakładów produkcyjnych: 6 produkujących autoklawizowany beton komórkowy należących do H+H Polska Sp. z o.o. w Warszawie, Lidzbarku, Gorzkowicach, Puławach, Redzie i Żelisławicach oraz 7 produkujących wyroby wapienno-piaskowe należących do Grupy Silikaty Sp. z o.o. w Krukach k/Ostrołęki, Piszu, Jedlance, Leżajsku, Ludyni, Kluczach i Przysieczynie.

W celu zapewnienia sprawnej integracji firma H+H powołała specjalny zespół złożony z ekspertów obu organizacji, którego zadaniem jest zapewnienie ciągłości biznesowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb klientów.

 

O firmie Grupa SILKATY Sp. z o.o.
Grupa SILIKATY Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem bloczków i cegieł wapienno-piaskowych. Powstała w 2004 roku i połączyła kilkudziesięcioletnie doświadczenie oraz bogatą tradycję krajowych producentów silikatów. Obecnie w skład Grupy wchodzi 7 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie całej Polski – w Krukach k/Ostrołęki, Piszu, Przysieczynie, Ludyni, Leżajsku, Kluczach i Jedlance.
W swojej ofercie posiada szeroki asortyment elementów wapienno-piaskowych. Wysoką jakość produktów zapewnia specjalnie dobrana receptura, zaostrzony system kontroli jakości oraz nowoczesne prasy hydrauliczne z podwójnym prasowaniem zainstalowane w większości naszych zakładów, dzięki którym możliwe jest wytwarzanie silikatów o najlepszych parametrach technicznych na polskim rynku.