Michael Andersen, CEO H+H o zrównoważonym rozwoju

 

 

Rok 2020 był kamieniem milowym w podróży H+H na drodze do osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju. To rok, którym, zobowiązaliśmy się do osiągnięcia zerowej emisji netto do roku 2050 (zarówno z naszych produktów jak i z podejmowanych przez nas działań). 2020 to także rok, w którym zobowiązaliśmy się do przystąpienia do UN Global Compact1. Dokument „Sustainability Raport”2 stanowi również sam w sobie istotny kamień milowy w tej podróży. […]

Jest to pierwszy autonomiczny raport H+H dotyczący zrównoważonego rozwoju. Zawarte są w nim odniesienia do Celów Zrównoważonego Rozwoju („SDGs”3), na które, w co wierzymy, mamy największy wpływ.

Komunikujemy istotne finansowo informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju zgodnie z zaleceniami Nasdaq4 oraz standardu SASB5. Raportując w ramach SDGs, Nasdaq i SASB dążymy do zwiększenia przejrzystości naszej firmy w zakresie zarządzania oraz wpływu na środowisko oraz społeczność. Rozpoznajemy ryzyka, szukamy możliwości, a także pokazujemy jak wywiązujemy się z naszych zobowiązań.


 

 

Zmiana klimatu to jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi świat. H+H w pełni popiera Porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatycznych. Postrzegamy zrównoważony rozwój jako strategiczny bodziec do dalszego rozwoju H+H. Jesteśmy zaangażowani we wspieranie zrównoważonej transformacji europejskich miast i społeczności poprzez dążenie do rozwoju produktów i metod ich aplikacji, które zwiększą efektywność energetyczną i obniżą emisję dwutlenku węgla w cyklu życia budynków.

Analiza cyklu życia („LCA”6) przeprowadzona w 2020 roku na naszym autoklawizowanym betonie komórkowym („AAC”) i elementach silikatowych („CSU”) wykazała, że H+H jest na ścieżce do osiągnięcia zerowej emisji netto – a nawet, co prawdopodobne, może osiągnąć ujemną emisję netto do 2050 roku. Naszym kolejnym krokiem w tej podróży jest opracowanie konkretnych sposobów dojścia do redukcji emisji dla naszych produktów i działań. Poszukujemy metod redukcji mierzalnych, zweryfikowanych i opartych na nauce.

 

1 United Nations Global Compact, to inicjatywa ONZ skupiająca zrównoważony biznes
2 Pełna treść raportu dostępna do pobrania poniżej
3 Sustainable Development Goals
4 National Association of Securities Dealers Automated Quotations – giełda papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych
5 Sustainability Accounting Standards Board - organizacja non-profit działająca w celu opracowania standardów rachunkowości zrównoważonego rozwoju
6 Life-cycle analysis

 

Sustainability Report, H+H International A/S, 2020

 

Sustainability Report, H+H International A/S, 2021