Nadproża

Czy należy zbroić nadproża nad otworami drzwiowymi?

Przy wykonywaniu otworów drzwiowych w trakcie budowy domów jednorodzinnych oraz innych obiektów budowalnych należy odpowiednio dobrać nadproża. To niezbędne elementy konstrukcyjne każdego domu. Mają one do spełnienia ważne zadanie, polegające na przenoszeniu obciążeń znad otworu drzwiowego (lub okiennego) na sąsiednie mury oraz zabezpieczenie miejsca osłabienia muru jakim jest otwór. Czy nadproże zawsze musi być zbrojone, by spełniało swoją główną funkcję?

Czy nadproże wymaga zbrojenia?
Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Stosuje się różne rodzaje nadproży, a to czy są one zbrojone czy też nie wynika m.in. z funkcji konstrukcyjnej ściany tj. czy wykonujemy nadproże w ścianie działowej czy też nośnej.

Jednym z popularniejszych rodzajów nadproży są monolityczne nadproża żelbetowe, zbrojone na budowie prętami ze stali żebrowanej. Zbrojenie umieszcza się w deskowaniu (szalunek – wcześniej przygotowana forma) i następnie zalewa betonem.

Nadproża prefabrykowane H+H
Drugim często stosowanym typem nadproży są nadproża prefabrykowane, czyli przywożone  na budowę elementy gotowe. Ich długość należy dobierać z uwzględnieniem zapewnienia odpowiedniej długości oparcia nadproża na murze. W ofercie Systemu Budowy H+H są dwa rodzaje nadproży prefabrykowanych: H+H Belka nadprożowa zbrojona oraz H+H Belka nadprożowa niezbrojona TEMPO N - lekki, gotowy wariant nadproża w ścianach działowych.

Kształtki U do wykonania nadproży
Elementem H+H, który przydaje się przy wykonywaniu nadproży jest również H+H Kształtka U, która służy jako szalunek tracony nadproży. W takim systemie można wykonywać nadproża nad otworami o znacznej długości.

Kształtki te układa się na prawidłowo wypoziomowanym podłożu, np. na desce (górna powierzchnia deski  musi licować się z górną powierzchnią bloczków znajdujących się po boku otworu). H+H Kształtki U łączy się ze sobą wypełniając spoinę pionową, w ten sposób powstaje „korytko” nadproża, które wymagać będzie zbrojenia i wybetonowania. Na czas wypełniania betonem oraz dojrzewania betonu deskę stanowiącą podłożę nadproża należy podeprzeć. Przy otworach mniejszej szerokości wystarczą podpory skrajne, przy większych otworach należy dodać również podpory pośrednie.  

 

 

Jak odczytywać parametry akustyczne produktów?
Zmiana WT 2021. Jak zachodzące od 2014 roku zaostrzanie przepisów wpłynęło na nowobudowane polskie budynki?
Jakie są właściwości betonu komórkowego?
Jakie narzędzia są potrzebne do wykonywania prac murarskich w Systemie Budowy H+H?