Z jakich materiałów korzystać podczas budowania domu, aby uzyskać jak najlepsze właściwości cieplne?

W 2017 roku w Polsce kolejnemu zaostrzeniu uległa maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych. Planując budowę domu, należy uwzględnić maksymalną wartość współczynnika przenikania ciepła ścian i tak dobrać materiały aby wszystkie wymagania cieplne zostały spełnione. Z jakich materiałów budować, aby uzyskać jak najlepsze właściwości cieplne?

Wymogi prawne
Przy budowie ścian zewnętrznych należy spełnić wymagania dotyczące maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła U dla ścian. Wynosi on obecnie 0,23 W/(m2·K). Temat wydaje się tym istotniejszy, że już wkrótce 2021 r. współczynnik znów zostanie zaostrzony i Umax wyniesie 0,20 W/(m2·K).
Rozwiązania znajdujące się w kompleksowym Systemie Budowy H+H pozwalają bez trudu spełniać obecne przepisy i są dostosowane również do spełnienia przepisów zaostrzonych. Pozwalają one na budowę nie tylko ciepłych, ale i ekonomicznych oraz energooszczędnych budynków, które także w przyszłości będą w stanie spełnić coraz bardziej restrykcyjne normy.

Najważniejsze cechy materiałów H+H
Materiały murowe tworzące System Budowy H+H służą ochronie energii na różne sposoby:

  • Elementy z betonu komórkowego charakteryzują się bardzo dobrą izolacyjnością cieplną i w przypadku najniższych klas gęstości umożliwiają nawet wznoszenie ciepłych przegród jednowarstwowych pozbawionych dodatkowej warstwy izolacji termicznej. Dzięki wyborowi bloczków z betonu komórkowego można uzyskać ciepłe ściany i utrzymać komfort cieplny w domu.

    Beton komórkowy w swojej strukturze ma komórki wypełnione powietrzem. Powietrze będące bardzo dobrym izolatorem cieplnym w betonie komórkowym zajmuje 60–85 proc. całkowitej objętości, dlatego wzniesione z niego ściany mają bardzo dużą izolacyjność cieplną co wpływa na niski współczynnik przenikania ciepła U przegrody.
     
  • Silikaty z kolei cechuje bardzo wysoka akumulacyjność cieplna. Która przejawia się w tym, że w raz ogrzanym pomieszczeniu temperatura utrzymywana jest przez dłuższy czas. Nawet w przypadku wystąpienia przerw w ogrzewaniu pomieszczeń zakumulowane w bloczkach silikatowych ciepło zapobiega nadmiernemu wychładzaniu. Jeśli ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane zostaną z wyrobów wapienno-piaskowych, będzie to korzystne dla niwelowania strat energetycznych budynku. Przez dłuższy czas ściany z takich materiałów będą oddawać ciepło i zapobiegać wahaniom temperatury w pomieszczeniach domowych.

 

Jaką zaprawę klejową wybrać do betonu komórkowego?
Elementy murowe w ochronie przeciwpożarowej budynku
Beton komórkowy H+H
Ciepły dom, czyli dlaczego współczynnik lambda jest ważny?