Nasze wartości

 

BUDUJ Z ŁATWOŚCIĄ – BUILD WITH EASE

Budowanie szybkie i proste, bez rezygnowania z jakości, było i jest celem od zawsze.

W branży, na którą dzisiaj składają się kompleksowe, czasochłonne i drogie procesy budowlane, rościmy sobie prawo do opracowania prostych i coraz doskonalszych metod budowlanych dla naszych klientów. Nasz klient ze swoimi oczekiwaniami jest dla nas wyzwaniem i motywacją we wszystkim, co robimy.

W H+H rozróżniamy wszystkie fazy procesu budowlanego. Ten podział opiera się na trzech następujących filarach:

  • wysokiej jakości beton komórkowy,
  • zaufany partner,
  • innowacyjne rozwiązania.

 

 

 

BUDUJ ODPOWIEDZIALNIE

Beton komórkowy jest materiałem wytwarzanym z surowców, które występują  w dużych ilościach w środowisku naturalnym. Na jego produkcję składają się przede wszystkim: piasek kwarcowy, wapno, cement, woda oraz środek spulchniający.

To właśnie dzięki tym surowcom beton komórkowy H+H jest materiałem przyjaznym środowisku. Zastosowanie spoiwa składającego się z wapna i cementu, które dodawane są w zbliżonych proporcjach, jak również wykorzystanie sproszkowanego aluminium, jako środka spulchniającego, okazało się na przestrzeni lat optymalnym rozwiązaniem.

Zarówno beton komórkowy H+H, jak i konieczne w przypadku jego zastosowania lekkie spoiwa, nie zawierają, ani nie wydzielają substancji toksycznych.

Wytwarzanie betonu komórkowego to:

  • niemal niewyczerpywalne i oszczędnie eksploatowane złoża surowcowe,
  • nieuciążliwa dla otoczenia i energooszczędna produkcja,
  • bezpieczna obróbka i murowanie,
  • nieduże ilości odpadów; istnieje możliwość recyklingu,
  • duża oszczędność energii cieplnej, co przyczynia się do znacznego ograniczenia emisji CO2,
  • trwała jakość budowli i duży komfort mieszkania.

 

 

POSTĘPUJ ETYCZNIE

W H+H troszczymy się nie tylko o najwyższą jakość produktu, ale również o każdego człowieka.

Jako firma zaangażowana społecznie, przyjmujemy najwyższe standardy etyczne, które pozwalają nam zgodnie współdziałać z naszymi pracownikami, klientami, dostawcami, udziałowcami i ogółem społeczeństwa.

Wiemy, że uczciwa i rzetelna praca jest podstawą dobrze działającego przedsiębiorstwa, a szacunek do drugiego człowieka powinien być wartością nadrzędną.