Nasze wartości

 

JESTEŚMY PARTNEREM W BUDOWANIU ŚCIAN

Partner od projektu aż do zakończenia budowy

Pomagamy naszym klientom już od pierwszych etapów inwestycji budowlanej, dostarczając szeroką gamę produktów ściennych, a także dzieląc się naszym doświadczeniem i wskazówkami. Zapewniamy rozwiązania ścienne poprawiające klimat w pomieszczeniach i gwarantujące oszczędność energii. Dzięki długoterminowym relacjom z dystrybutorami, gwarantujemy nieprzerwaną dostępność naszych rozwiązań i szybką reakcję na zapotrzebowania rynkowe.

Współpracujemy ze wszystkimi interesariuszami – począwszy od projektantów i architektów, aż po dystrybutorów i wykonawców budowlanych – na każdym etapie procesu budowy.

 

 

 

BUDUJ ODPOWIEDZIALNIE

Beton komórkowy jest materiałem wytwarzanym z surowców, które występują  w dużych ilościach w środowisku naturalnym. Na jego produkcję składają się przede wszystkim: piasek kwarcowy, wapno, cement, woda oraz środek spulchniający.

To właśnie dzięki tym surowcom beton komórkowy H+H jest materiałem przyjaznym środowisku. Zastosowanie spoiwa składającego się z wapna i cementu, które dodawane są w zbliżonych proporcjach, jak również wykorzystanie sproszkowanego aluminium, jako środka spulchniającego, okazało się na przestrzeni lat optymalnym rozwiązaniem.

Zarówno beton komórkowy H+H, jak i konieczne w przypadku jego zastosowania lekkie spoiwa, nie zawierają, ani nie wydzielają substancji toksycznych.

Wytwarzanie betonu komórkowego to:

  • niemal niewyczerpywalne i oszczędnie eksploatowane złoża surowcowe,
  • nieuciążliwa dla otoczenia i energooszczędna produkcja,
  • bezpieczna obróbka i murowanie,
  • nieduże ilości odpadów; istnieje możliwość recyklingu,
  • duża oszczędność energii cieplnej, co przyczynia się do znacznego ograniczenia emisji CO2,
  • trwała jakość budowli i duży komfort mieszkania.

 

POSTĘPUJ ETYCZNIE

W H+H troszczymy się nie tylko o najwyższą jakość produktu, ale również o każdego człowieka.

Jako firma zaangażowana społecznie, przyjmujemy najwyższe standardy etyczne, które pozwalają nam zgodnie współdziałać z naszymi pracownikami, klientami, dostawcami, udziałowcami i ogółem społeczeństwa.

Wiemy, że uczciwa i rzetelna praca jest podstawą dobrze działającego przedsiębiorstwa, a szacunek do drugiego człowieka powinien być wartością nadrzędną. 

 

 

 

 

 


 

WSPIERAMY ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

Budownictwo jest sektorem charakteryzującym się dużym zużyciem energii i wysokim poziomem emisji gazów cieplarnianych powodujących zmiany klimatu. Materiały budowlane zapewniające zwiększoną efektywność energetyczną budynków i wpływające na redukcję emisji w cyklu życia obiektów mają potencjał rozwoju w perspektywie długoterminowej. Produkty H+H wykazują takie właściwości.
H+H jest sygnatariuszem UN Global Compact i wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju. Wśród Celów Zrównoważonego Rozwoju jest kilka szczególnie istotnych strategicznie dla H+H.
 

Produkty H+H przyczyniają się do rozwoju zrównoważonych miast i społeczności (SDG 11) oraz do osiągania większej efektywności energetycznej (SDG 7), wynika to z wysokiego zużycia energii i wysokiej emisji gazów cieplarnianych przez sektor budownictwa.

H+H stara się również zminimalizować negatywny wpływ swoich działań na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju: 3, 8, 9, 10, 12 a także przy współpracy z producentami cementu i wapna dążymy do zmniejszenia emisji w całym cyklu życia produktów (SDG 17).