Nasze wartości

 

JESTEŚMY PARTNEREM W BUDOWANIU ŚCIAN

Partner od projektu aż do zakończenia budowy

Pomagamy naszym klientom już od pierwszych etapów inwestycji budowlanej, dostarczając szeroką gamę produktów ściennych, a także dzieląc się naszym doświadczeniem i wskazówkami. Zapewniamy rozwiązania ścienne poprawiające klimat w pomieszczeniach i gwarantujące oszczędność energii. Dzięki długoterminowym relacjom z dystrybutorami, gwarantujemy nieprzerwaną dostępność naszych rozwiązań i szybką reakcję na zapotrzebowania rynkowe.

Współpracujemy ze wszystkimi interesariuszami – począwszy od projektantów i architektów, aż po dystrybutorów i wykonawców budowlanych – na każdym etapie procesu budowy.

 

 

 

BUDUJEMY ODPOWIEDZIALNIE

Beton komórkowy jest materiałem wytwarzanym z surowców, które występują  w dużych ilościach w środowisku naturalnym. Na jego produkcję składają się przede wszystkim: piasek kwarcowy, wapno, cement, woda oraz środek spulchniający.

To właśnie dzięki tym surowcom beton komórkowy H+H jest materiałem przyjaznym środowisku. Zastosowanie spoiwa składającego się z wapna i cementu, które dodawane są w zbliżonych proporcjach, jak również wykorzystanie sproszkowanego aluminium, jako środka spulchniającego, okazało się na przestrzeni lat optymalnym rozwiązaniem.

Zarówno beton komórkowy H+H, jak i konieczne w przypadku jego zastosowania lekkie spoiwa, nie zawierają, ani nie wydzielają substancji toksycznych.

Wytwarzanie betonu komórkowego to:

  • niemal niewyczerpywalne i oszczędnie eksploatowane złoża surowcowe,
  • nieuciążliwa dla otoczenia i energooszczędna produkcja,
  • bezpieczna obróbka i murowanie,
  • nieduże ilości odpadów; istnieje możliwość recyklingu,
  • duża oszczędność energii cieplnej, co przyczynia się do znacznego ograniczenia emisji CO2,
  • trwała jakość budowli i duży komfort mieszkania.

 

POSTĘPUJEMY ETYCZNIE

W H+H troszczymy się nie tylko o najwyższą jakość produktu, ale również o każdego człowieka.

Jako firma zaangażowana społecznie, przyjmujemy najwyższe standardy etyczne, które pozwalają nam zgodnie współdziałać z naszymi pracownikami, klientami, dostawcami, udziałowcami i ogółem społeczeństwa.

Wiemy, że uczciwa i rzetelna praca jest podstawą dobrze działającego przedsiębiorstwa, a szacunek do drugiego człowieka powinien być wartością nadrzędną. 

 

 

 

 

 


 

WSPIERAMY ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

Budownictwo jest sektorem charakteryzującym się dużym zużyciem energii i wysokim poziomem emisji gazów cieplarnianych powodujących zmiany klimatu. Materiały budowlane zapewniające zwiększoną efektywność energetyczną budynków i wpływające na redukcję emisji w cyklu życia obiektów mają potencjał rozwoju w perspektywie długoterminowej. Produkty H+H wykazują takie właściwości.
H+H jest sygnatariuszem UN Global Compact, wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju, co więcej nasze cele redukcji prowadzące do zeroemisyjności zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Target.

Wśród Celów Zrównoważonego Rozwoju jest kilka szczególnie istotnych strategicznie dla H+H. Produkty H+H przyczyniają się do rozwoju zrównoważonych miast i społeczności (SDG 11) oraz do osiągania większej efektywności energetycznej (SDG 7), wynika to z wysokiego zużycia energii i wysokiej emisji gazów cieplarnianych przez sektor budownictwa.

H+H stara się również zminimalizować negatywny wpływ swoich działań na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju: 3, 8, 9, 10, 12 a także przy współpracy z producentami cementu i wapna dążymy do zmniejszenia emisji w całym cyklu życia produktów (SDG 17).