Przygotowanie inwestycji

Przygotowanie inwestycji - co trzeba zaplanować, chcąc rozpocząć budowę?

Zanim inwestor i zatrudnieni przez niego wykonawcy będą mogli rozpocząć pierwsze prace na placu budowy, kolejne działania warto dobrze zaplanować i przygotować. Na początku trzeba kupić projekt budowlany, dopełnić kwestii formalnych, a także kupić materiały niezbędne do wykonywania prac na etapie zerowym oraz surowym otwartym, który po nim następuje.

Formalności do dopełnienia
Wbicie pierwszej łopaty w ziemię na działce budowlanej to symboliczny etap rozpoczęcia inwestycji. Jednak zanim do niego dojdzie, należy dopełnić wielu formalności. Trzeba pozyskać dokumenty budowlane, w tym wypis i wyrys z planu miejscowego, mapę zasadniczą do celów projektowych, jak i oświadczenia o możliwości przyłączenia do poszczególnych sieci albo warunki przyłączenia do nich. Jeśli miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie ma, trzeba wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla działki budowlanej. W wielu przypadkach warto zlecić opinię geotechniczną.

By zdobyć pozwolenie na budowę z urzędu, należy mieć już zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej, wybrany projekt budowlany i odpowiednie załączniki do wniosku. Jeśli pozwolenie jest już w rękach inwestora, pora założyć dziennik budowy i zaangażować do pracy kierownika budowy. Na koniec pozostaje zawiadomienie odpowiedniego urzędu o rozpoczęciu robót budowlanych.

Materiały budowlane na wstępnym etapie budowy
Równolegle z załatwianiem spraw formalnych związanych z budową domu można już wybierać i nabywać materiały budowlane, jakie kolejno będą potrzebne ekipie wykonawczej. Początkowy etap zerowy obejmuje wykonanie prac ziemnych i fundamentowych, piwnic ze stropami lub podłogi na gruncie wraz z izolacją. Po nim następuje etap stanu surowego otwartego, obejmujący wznoszenie ścian, wykonanie stropów, kominów, betonowanie schodów, wykonanie więźby dachowej oraz wstępnego pokrycia dachu.

Do wzniesienia ścian zewnętrznych, wewnętrznych nośnych, działowych a nawet ścian piwnic i fundamentów można wykorzystać bloczki z betonu komórkowego lub bloczki silikatowe z Systemu Budowy H+H. Elementy z betonu komórkowego i elementy silikatowe nadają się do murowania na zaprawę cienkowarstwową, co zwiększa precyzję wykonania murów, a także znacząco przyspiesza prace murarskie. Dodatkowo wykorzystanie elementów Systemu Budowy H+H gwarantuje wzniesienie przegród charakteryzujących się bardzo dobrymi parametrami fizycznymi.

 

Świadomy wybór materiału ściennego - jakie parametry fizyczne przeanalizować, aby świadomie wybrać materiał?
Promieniotwórczość naturalna - czym jest, ile wynosi f1 i f2 dla elementów Systemu Budowy H+H
Murowanie ścian poniżej poziomu terenu – ściany piwnic i fundamentów
Jakie zalety użytkowe w budownictwie mają silikaty?