Skrajne temperatury

Prowadzenie inwestycji w okresach skrajnych temperatur. Jak prawidłowo przeprowadzać prace murarskie w wysokich temperaturach?

Wznoszenie ścian to jedna z podstawowych czynności prowadzonych podczas budowy domu. Proces wznoszenia przegród zewnętrznych powinien być realizowany w momencie nastania odpowiednich warunków na placu budowy. Ważna jest m.in. temperatura powietrza czy też jego wilgotność. Przeprowadzenie prac we właściwych warunkach termicznych i wilgotnościowych wpływa na jakość zapraw a także na zapewnienie odpowiedniego połączenia elementów murowych a tym samym odpowiedniej jakości całej przegrody. Jak prowadzić inwestycje w czasie letnich upałów?

Optymalne warunki do realizacji prac murarskich
Ekipy wykonawcze doskonale wiedzą, że murowanie jest zadaniem, które powinno zostać zrealizowane z dużą precyzją i w odpowiednich warunkach. Powodzenie takich prac uzależnione jest od wielu zmiennych, a więc nie tylko od umiejętności i doświadczenia murarza czy też doboru odpowiednich materiałów, ale także zapewnienia właściwych warunków otoczenia.

Zasadniczo zaleca się, by prace murarskie były przeprowadzane w temperaturze oscylującej w granicach od 5 do 25 stopni Celsjusza. Co istotne, taki zakres temperaturowy dotyczy zarówno powietrza, jak i samych elementów murowych.

Czym grozi murowanie w upale?
Jeśli prace podejmowane są w czasie letnich upałów, gdy temperatura w ciągu dnia na słońcu swobodnie przekracza 40 stopni Celsjusza, pojawia się m.in. zagrożenie związane ze zbyt szybkim wysychaniem wykorzystywanych zapraw. Jeśli wykorzystamy przesuszone zaprawy lub kleje tzn. wykorzystamy je niezgodnie z zaleceniami, musimy mieć świadomość, że nie będą one wykazywać deklarowanych przez producenta właściwości. A co z tym związane ich zmniejszona przyczepność może spowodować brak osiągnięcia prawidłowego połączenia pomiędzy materiałem murowym a spoiwem. Przekłada się to, na zmniejszenie solidności całej konstrukcji, a w skrajnych przypadkach może mieć wpływ również na wystąpienie znaczących uszkodzeń muru.
Zaleca się, by zaprawy, w okresie występowania wysokich temperatur (powyżej 25 stopni Celsjusza), zużywać w ciągu 1 godziny od zarobienia. Jeśli prace prowadzone są w wysokiej temperaturze i przy niskiej wilgotności powietrza, powierzchnie wsporne wykonanego muru oraz bloczków najlepiej zwilżać wodą, a gotowy mur przykryć folią. Pozwoli to znacznie opóźnić proces jego wysychania.

Zaprawa cementowa (zalecana do stosowania we fragmentach muru narażonych na ciągłe oddziaływanie wody) przy letnich upałach wysycha jeszcze szybciej. W temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza zarobioną zaprawę cementową, najlepiej zużyć niezwłocznie.

 

 

Prawidłowe i kolokwialne nazewnictwo bloczków z betonu komórkowego. Z jakimi nazwami można się spotkać, a jakie są poprawne?
Możliwe zastosowania płytek z betonu komórkowego
Najpopularniejsze typy nadproży w ścianach murowanych
Promieniotwórczość naturalna - czym jest, ile wynosi f1 i f2 dla elementów Systemu Budowy H+H