naroznik

Murowanie narożników. Podstawowe zasady prawidłowej realizacji prac

Zarówno prostopadłe, jak i ukośne ściany konstrukcyjne należy łączyć tak, aby wzajemnie przekazywały sobie obciążenia pionowe i poziome. Ważne także, aby spełniały wymagania w zakresie zapewnienia szczelności oraz izolacyjności akustycznej. Takie połączenia można stworzyć dzięki odpowiednio wymurowanym narożnikom. Każdy materiał budowlany wiąże się z konkretnymi wymaganiami w zakresie wykonywania narożników. Jest to zagadnienie tym istotniejsze, że odpowiednie wykonanie narożnika wiąże się z zapewnieniem odpowiedniego przewiązania murarskiego. Oto o czym należy pamiętać, jeśli w pracach murarskich wykorzystujemy beton komórkowy lub silikaty.

Murowanie narożników – od początku liczy się precyzja
Pierwszym etapem prac murarskich jest dokładnie wytyczenie osi ścian oraz określenie najniższego i najwyższego punktu podłoża. Jeśli zrobi się to prawidłowo, a następnie z dużą dokładnością wymuruje się pierwszą warstwę muru, to układanie warstw kolejnych przebiegnie sprawnie, szybko, a przy tym precyzyjnie

W przypadku silikatów murowanie naroży rozpoczyna się od ustawienia pojedynczego bloczka silikatowego połówkowego w najwyżej położonym narożniku. Do niego dodawany jest następnie bloczek podstawowy w pełnym wymiarze. Tak samo należy postąpić w przypadku pozostałych narożników. Gotowe elementy połówkowe w ramach Systemu Budowy H+H to w tym wypadku duże ułatwienie. Dzięki nim można ograniczyć czas i koszty budowy, jednocześnie podnosząc precyzję wykonania prac.

Dla betonu komórkowego murowanie narożników rozpoczyna się od ustawienia pojedynczego bloczka pełnej długości w najwyższym narożniku. Element należy ustawić piórami zwróconymi na zewnątrz budynku, takie ustawienie eliminuje powstanie w narożnikach bruzd wymagających wypełnienia zaprawą murarską. Po ustabilizowaniu pierwszego narożnika można przystąpić do wykonywania pozostałych.

W przypadku obu materiałów podczas murowania każdego kolejnego narożnika ważna jest bieżąca kontrola położenia górnej płaszczyzny bloczków. Poprawne wykonanie narożników to również wypełnienie spoin pionowych w każdym tym miejscu, w którym łączymy dwa elementy, z których przynajmniej jeden posiada gładką powierzchnię czołową.

Po prawidłowym ułożeniu wszystkich elementów narożnych pomiędzy narożnikami rozciąga się sznur murarski, wyznaczając tym samym lico ściany. To czas na uzupełnienie bloczków w ramach pierwszej warstwy ściany.

Właściwe przewiązanie bloczków w narożnikach – dlaczego jest ważne?
W przypadku każdej murowanej ściany, nie tylko z betonu komórkowego czy silikatów, trzeba zadbać o to, aby pionowe spoiny nie tylko nie pokrywały się w kolejnych warstwach, ale dodatkowo aby odpowiednio się mijały. Przesunięcia spoin pionowych w kolejnych warstwach określa się mianem przewiązania murarskiego. Ze względu na przenoszenie obciążeń najbardziej korzystne jest przewiązywanie w połowie długości elementu. Minimalna długość przewiązania dla elementów silikatowych podstawowych wynosi 88 mm, natomiast dla betonu komórkowego 96 i 100 mm (odpowiednio dla elementów o wysokości 240 mm i 250 mm). Narożniki jako fragmenty muru łączące dwie dochodzące do siebie przegrody w szczególności muszą być wykonane w sposób umożliwiający prawidłowe przeniesienie obciążeń. Niewłaściwe wykonanie naroży i związana z nim koncentracja naprężeń mogą doprowadzić w skrajnych przypadkach do uszkodzenia konstrukcji murowych.

Zbrojenie muru w narożnikach
Jeśli z jakiś powodów niemożliwe jest zapewnienie odpowiedniego przewiązania elementów w narożniku, należy zapewnić inny sposób połączenia, który zapewni spełnienie wszystkich wymagań stawianych przegrodzie (np. poprzez zbrojenie lub łączniki), alternatywne sposoby połączenia elementów w narożach muszą mieć zapewnione właściwe rozmieszczenie i spełnienie systemowych wymagań wykonawczych.

Jeśli decydujesz się na budowę z betonu komórkowego czy silikatów, z pewnością masz na celu wzniesienie wygodnego, bezpiecznego i trwałego domu. Wymurowanie narożników ścian zgodnie ze sztuką budowlaną, to jeden z pierwszych kroków w tę stronę.

 

Murowanie pierwszej warstwy. Zasady, wytyczne, sens stosowania zaprawy tradycyjnej
Jak zabezpieczyć inwestycję na okres zimowy?
Jakie znaczenie mają ściany działowe?
Jak ściany pozwalają oszczędzać? - czyli wybór materiału podyktowany nie tylko kosztem początkowym