Mrozoodporność – co oznacza, jak się ją określa?

Materiały budowlane narażone na wpływ zewnętrznych warunków atmosferycznych oraz oddziaływania gruntu, np. używane do wznoszenia przegród zewnętrznych lub ścian fundamentowych, muszą cechować się odpowiednią mrozoodpornością. Czym ona jest i jak przedstawia się ten parametr dla naszych materiałów – bloczków z betonu komórkowego oraz silikatów H+H?

Mrozoodporność materiałów ściennych

W okresie jesienno-zimowym, kiedy temperatury na zewnątrz spadają poniżej 0 °C, materiały murowe są poddawane szkodliwym wpływom czynników zewnętrznych. Materiały ścienne powinny charakteryzować się odpowiednią mrozoodpornością, zwłaszcza jeśli znajdują się w bardziej wymagającej klasie ekspozycji np. środowisku wilgotnym lub mokrym. Cecha ta interpretowana jest jako trwałość właściwości, np. silikatów czy betonu komórkowego po poddawaniu materiałów procesom cyklicznego zamrażania i odmrażania. Mrozoodporność ma duże znaczenie w zakresie zachowania trwałości nie tylko samych materiałów murowych, ale i konstrukcji przegród.

Wpływ nasiąkliwości

Jeżeli w pory materiału budowlanego wniknie woda (np. wilgoć z powietrza) i nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,  może ona zamarznąć i w skutek zwiększenia swojej objętości o około 10 % doprowadzić do niszczenia ścian.

Wykorzystywany do wznoszenia przegród zewnętrznych materiał budowlany powinien być odporny na działanie wilgoci i niskich temperatur i wykazywać należytą mrozoodporność.

Norma opisująca badanie odporności na zamrażanie i odmrażanie

Dla elementów silikatowych badanie przeprowadza się zgodnie z zapisami normy PN-EN 772-18.  Natomiast dla elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego zgodnie z PN-EN 15304. Podsumowując, elementy poddaje się odpowiedniej liczbie cykli zamrażania-odmrażania, a następnie ocenia się wizualnie w celu stwierdzenia wystąpienia ewentualnych uszkodzeń. Następnie sprawdza się wytrzymałość próbek na ściskanie i porównuje się ją z wytrzymałością na ściskanie próbek niepoddanych badaniu zamrażania odmrażania. Po zestawieniu wyników uzyskuje się informację, o ile (i czy w ogóle) zmniejszeniu ulega wytrzymałość na ściskanie.

H+H Silikaty cechują się mrozoodpornością określoną jako F2, która oznacza poddanie badaniu 50 cykli zamrażania. H+H beton komórkowy jest charakteryzowany trwałością 15 cykli zamrażania i rozmrażania.  

 

 

Belki nadprożowe zbrojone
Akumulacyjność cieplna ścian a bezwładność termiczna budynku – jak są ze sobą powiązane?
Murowanie z bloczków silikatowych – krok po kroku
Elementy murowe w ochronie przeciwpożarowej budynku