Łączenie ścian

Połączenia ścian, wykonywanie narożników czy wykonywanie łuków z betonu komórkowego są bardzo proste i mało skomplikowane, co niestety w przypadku innych materiałów konstrukcyjnych sprawia murarzom wiele kłopotów. W przypadku wykonywania ścian zewnętrznych należy pamiętać, aby spoiny pionowe w poszczególnych warstwach mijały się między sobą, o co najmniej 100 mm, a docięte fragmenty bloczka układane przy zakończeniach ściany nie mogą być krótsze niż 150 mm (rys.1.).

Łączenie ścian z silikatów - H + H

Rys. 1. Minimalne przesunięcie bloczków w przewiązaniu bloczków w murze

Ściany konstrukcyjne z betonu komórkowego łączy się za pomocą tradycyjnego przewiązania murarskiego, z reguły wprowadzając bloczki łączące na całą grubość ściany łączonej (rys. 2.). Takie łączenie pozwala na szybkie wykonania przewiązania murarskiego w którym nie występują mostki termiczne. Bloczki układa się naprzemiennie. Pierwszą warstwę bloczków wykonuje się na długości ściany, a ścianę wewnętrzną układa się na styk z wypełnieniem spoiny pionowej, przylegającej do ściany. Kolejną warstwę układa się z przewiązaniem do ściany zewnętrznej na pełną jej głębokość, pamiętając również o wykonaniu spoiny pionowej bloczków przylegających do ściany wewnętrznej.

Łączenie ścian z silikatów - H + H

Rys. 2. Tradycyjne wiązanie murarskie bloczków z betonu komórkowego H+H

Kolejnym prawidłowym połączeniem jest łączenie ścian przy wprowadzeniu bloczka w strefę złącza na głębokość nie mniejszą niż 150 mm. Odpowiednio przycięte bloczki ściany zewnętrznej pozwalają wprowadzić bloczki ściany wewnętrznej na odpowiednią głębokość (rys.3.).

Łączenie ścian z silikatów - H + H

Rys. 3. Przewiązania bloczków na 15 cm w głąb ściany

 

Trzecim sposobem wykonania przewiązania murarskiego jest murowanie bloczków na styk bez przewiązania bloczków (rys. 4.). Do połączenia ścian służą łączniki ze stali nierdzewnej w co drugiej warstwie.

Łączenie ścian z silikatów - H + H

Rys. 4 Połączenia ścian metodą na styk

Ścianki działowe (rys. 5.) wykonuje się zwykle z bloczków z betonu komórkowego H+H o grubości 115, 120 mm i z reguły muruje się je po wykonaniu ścian konstrukcyjnych i stropów. Ściany działowe z betonu komórkowego H+H łączy się ze ścianami konstrukcyjnymi na styk (rys 5.), tzn. bez przewiązania bloczków, stosując łączniki ze stali nierdzewnej w ilości minimum 4 sztuk na wysokość kondygnacji mieszkaniowej. Łączniki te wmurowuje się do połowy ich długości w trakcie wznoszenia ścian konstrukcyjnych. W przypadku, gdy ścianka działowa ma być wykonana później lub nie wiemy, jaki będzie rozkład pomieszczenia należy wykorzystać te same łączniki stalowe tylko wygięte w kształcie litery L. Następnie łączniki te mocuje się do ściany za pomocą kołka rozporowego tak, aby trafiały w spoinę pomiędzy bloczkami. Łączniki należy stosować nie rzadziej niż co 50 cm i nie mniej niż 4 łączniki na kondygnację. Ścianek działowych nie powinno się murować na styk ze stropem. Należy zostawić szczelinę szerokości ok. 10÷15 mm, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom ścianki spowodowanym ugięciem stropu w czasie jego eksploatacji. Po wymurowaniu ścianki szczeliny należy wypełnić pianką montażową lub innym materiałem elastycznym.

Łączenie ścian z silikatów - H + H

Rys. 5 Połączenia ścianki działowej

Łączenie ścian z silikatów - H + H

Łączenie ścian z betonu komórkowego H+H

wykonawca

Pliki do pobrania

Murowanie ścian działowych
Murowanie ścian zewnętrznych
Murowanie w warunkach zimowych