Izolacja termiczna

System Budowy H+H charakteryzuje się wyjątkowo korzystną izolacyjnością cieplną; jedną z najlepszych spośród materiałów konstrukcyjnych stosowanych do wznoszenia przegród zewnętrznych.

Nie od dziś wiadomo, że najlepszym izolatorem ciepła jest powietrze. W strukturze betonu komórkowego zajmuje ono 60-85% całkowitej objętości. Wykonane z niego budynki wykazują mniejsze zapotrzebowanie na ogrzewanie lub klimatyzację w porównaniu z obiektami wznoszonymi przy pomocy innych materiałów murowych.

Miarą izolacyjności cieplnej jest współczynnik przewodzenia ciepła, który jest zależny od gęstości, składu surowcowego i wilgotności danego materiału. Wyjątkowo korzystna (niska) wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)] bloczków z betonu komórkowego H+H pozwala na uzyskanie ścian o niskim współczynniku przenikania ciepła UC [W/(m2·K)], umożliwiając wznoszenie ścian warstwowych oraz jednowarstwowych bez konieczności stosowania dodatkowego docieplenia.

Również w przypadku silikatów można uzyskać podobne parametry. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu ściany funkcyjnej, czyli połączeniu warstwy konstrukcyjnej z odpowiedną izolacją cieplną. Dodatkowo, wysoka akumulacyjność cieplna bloczków silikatowych, na dłużej utrzymuje zgromadzone ciepło, zapobiegając nadmiernemu wychłodzeniu pomieszczeń podczas wietrzenia czy podczas przerw w ogrzewaniu.

Właściwości

Pliki do pobrania

Energooszczędność
Ekologia
Optymalne warunki cieplno-wilgotnościowe