historia

Historia silikatowych elementów murowych. Jak to wszystko się zaczęło?


Elementy silikatowe, nazywane zamiennie elementami wapienno-piaskowymi są obecnie produkowane w szerokiej gamie produktowej, co wpływa na ich znaczną uniwersalność – inwestorzy bez trudu mogą znaleźć rozwiązania odpowiadające ich potrzebom. Silikaty należące do Systemu Budowy H+H są powszechnie stosowane do wznoszenia wewnętrznych i zewnętrznych ścian nośnych, nienośnych, a także ścian fundamentowych czy piwnicznych, w ofercie znajduje się również grupa produktów o podwyższonej izolacyjności akustycznej a także produktów o dużych walorach wizualnych obejmująca gładkie i łupane elementy silikatowe elewacyjne. Jaka jest historia silikatów? Jak to się stało, że są obecnie powszechnie stosowane?

XIX wiek jako początek historii silikatów
Pionierem w zakresie produkcji cegieł wapienno-piaskowych, czyli wyrobów silikatowych wykonanych z piasku, wapna i wody, jest lekarz i naukowiec Anton Bernhardi. To on jest uważany za wynalazcę silikatów. W 1856 roku zapisał konkretną instrukcję, jak krok po kroku wytwarzać materiał murowy z wykorzystaniem naturalnych składników. Zastosował ręcznie obsługiwaną drewnianą prasę dźwigową do wyprodukowania pierwszej utwardzanej powietrzem cegły wapiennej. W efekcie proces wiązania zapraw trwał jednak zbyt długo i uzyskiwano niewystarczającą wytrzymałość cegieł.

Niemniej jednak to nie on wprowadził silikaty do produkcji przemysłowej. Dopiero w 1880 roku niemiecki chemik Wilhelm Michaelis uzyskał pierwszy patent na produkcję cegły silikatowej. Opisał w nim stosowane po dziś metody produkcji przemysłowej cegieł i bloczków silikatowych. Innowacyjność opatentowanej metody polegała na wykorzystaniu gorącej pary w procesie dojrzewania mieszanki piasku i wapna o niskiej zawartości wody.

Przemysłowa produkcja materiałów murowych silikatowych rozpoczęła się w 1894 roku w Neumunster, gdzie w procesie wytwarzania wprowadzono pierwszą prasę hydrauliczną. W Polsce dopiero w 1903 roku w Piszu, w Mazurskiej Wytwórni Cegły Piaskowo-Wapiennej „Johannisburg”, uruchomiono pierwszą wytwórnię silikatów na ziemiach znajdujących się obecnie w granicach Polski. Co ciekawe, zakład ten działa do dziś prowadząc obecnie produkcję elementów silikatowych z Systemu Budowy H+H.

Wykorzystanie naturalnych źródeł
W procesie powstawania silikatów naukowcy niemieccy, którzy pracowali nad metodą produkcji tych materiałów, wzorowali się na naturalnych procesach powstawania skał osadowych z rodzaju piaskowców, w trakcie których dochodzi do cementacji ziaren krzemianów. Od wieków piaskowiec był stosowany do wznoszenia budynków i budowli, ale dopiero w XIX wieku ludzkość nabyła umiejętność przemysłowego wytwarzania materiałów murowych o zbliżonej charakterystyce.

 

 

Produkcja silikatów. Jak przebiega i jakie jest znaczenie poszczególnych etapów?
Ochrona przed zarysowaniem. Jak murować, aby zminimalizować ryzyko powstania rys?
Możliwe zastosowania płytek z betonu komórkowego
Pojemność cieplna budynków. Jaka jest różnica pomiędzy pracą budynku lekkiego i masywnego?