Ciepły dom, czyli dlaczego współczynnik lambda jest ważny?

Uzyskanie komfortu cieplnego w budynkach jest wynikiem wyboru odpowiedniego systemu ogrzewania i materiałów murowych o właściwej izolacyjności termicznej. Aby w obiektach zagwarantować należyty komfort termiczny, musi być zapewniona odpowiednia izolacyjność cieplna. Można ją zapewnić poprzez zastosowanie przy budowie lub w trakcie termomodernizacji odpowiednich materiałów, charakteryzujących się wysoką izolacyjnością termiczną.

Energooszczędność każdego materiału najłatwiej rozpatrywać poprzez jego wartość współczynnika przewodzenia ciepła. Analiza współczynników przewodzenia ciepła wszystkich warstw tworzących przegrodę umożliwia określenie współczynnika przenikania ciepła ściany.

Jak należy interpretować współczynnik lambda oraz współczynnik U i dlaczego powinny one być istotne dla inwestora?

Czym jest współczynnik lambda?
Przy wyborze elementów do budowy ścian zewnętrznych należy zwrócić uwagę na współczynnik lambda, czyli na współczynnik przewodzenia ciepła λ. Jest on właściwością charakterystyczną każdego materiału i zależy od jego gęstości, składu surowcowego i wilgotności.

Pod względem fizycznym współczynnik lambda trzeba interpretować jako ilość energii cieplnej przepływającej na wskroś masy próbki, w wyniku istnienia zewnętrznej różnicy temperatur. Współczynnik określający zdolność do przewodnictwa cieplnego ma znaczenie przy ocenie przydatności poszczególnych materiałów z punktu widzenia tworzenia izolacyjności cieplnej.

Czym jest współczynnik U?
Współczynnik przenikania ciepła U to suma odwrotności oporów cieplnych poszczególnych warstw danej przegrody oraz odwrotności oporów przejmowania ciepła na jej powierzchniach zewnętrznej i wewnętrznej. Należy dążyć do zapewnienia możliwie jak najniższych wartości współczynnika przenikania ciepła, aby izolacyjność cieplna ścian była jak najlepsza. Istotną wartością przy ocenie izolacji cieplnej budynku jest opór cieplny przegrody R, czyli stosunek grubości warstwy do jej współczynnika przewodzenia ciepła.

Ile powinien wynosić współczynnik lambda?
Im niższa wartość współczynnika lambda, tym materiał budowlany słabiej przewodzi ciepło, dlatego lepiej izoluje przed jego stratami. W tych samych warunkach, więcej ciepła przepłynie przez substancję o większej przewodności cieplnej.

Jednocześnie niski współczynnik przewodzenia ciepła powoduje, że warstwa izolacyjna może mieć mniejszą grubość. Wyjątkowo korzystną izolacyjnością cieplną i niskim współczynnikiem lambda charakteryzują się rozwiązania oferowane w ramach Systemu Budowy H+H – a konkretnie elementy z betonu komórkowego. Pozytywnie wpływają one na stabilizację temperatury powietrza w pomieszczeniach, ponieważ H+H beton komórkowy ma w swojej strukturze liczne pory wypełnione powietrzem (świetnym izolatorem!), możliwe jest wzniesienie ścian, które doskonale izolują wnętrza pomieszczeń od niskich temperatur.

 

Jakie zalety użytkowe w budownictwie mają silikaty?
Murowanie ścian zimą
Czy wybór betonu komórkowego przy budowie domu jest rozwiązaniem energooszczędnym?
Którego miesiąca rozpocząć budowę domu?