Biblioteka CAD - H+H Beton komórkowy

 

 

  Ściany nośne                                                                   
Detal 1.1.  Rodzaje ścian zewnętrznych
Detal 1.2.  Rozwiązanie szczeliny dylatacyjnej pomiędzy ścianami wewnętrznymi
Detal 1.3.  Detale ściany zewnętrznej nośnej gr. 48 cm
Detal 1.4.  Detal ściany zewnętrznej nośnej gr. od 36,5 cm - połączenie ze ścianą fundamentową
Detal 1.5.  Ściana zewnętrzna wypełniająca z betonu komórkowego H+H GOLD+
Detal 1.6.  Ściana zewnętrzna wypełniająca z betonu komórkowego H+H GOLD+ z okładziną z deski elewacyjnej
Detal 1.7.  Ściana zewnętrzna wypełniająca z betonu komórkowego H+H GOLD+ z okładziną z cegły klinkierowej
Detal 1.8.  Połączenie ściany zewnętrznej z wewnętrzną
Detal 1.9.  Wiązanie ścian zewnętrznych w narożniku
Detal 1.10.  Łączenie warstw ściany szczelinowej za pomocą kotew
Detal 1.11.  Ściany piwnic
Detal 1.12.  Oparcie ściany warstwowej na ławie fundamentowej
Detal 1.13.  Zbrojenie strefy podokiennej
Detal 1.14.  Wykonanie obudowy szachtu
  Ściany działowe    
Detal 2.1.  Połączenie ściany działowej ze stropem
Detal 2.2.  Połączenie ściany działowej ze ścianą konstrukcyjna
  Słupy żelbetowe w ścianach    
Detal 3.1.  Wykonanie słupa żelbetonowego w ścianie kolankowej
Detal 3.2.  Słup żelbetowy w ścianie z betonu komórkowego H+H GOLD+
Detal 3.3.  Słup żelbetowy ocieplony od zewnątrz, ze ścianą zewnętrzną
  Oparcie stropów na ścianach    
Detal 4.1.  Oparcie płyt kanałowych w ścianie
Detal 4.2.  Oparcie stropów gęstożebrowych
  Nadproża w ścianach    
Detal 5.1.  Nadproża z prefabrykowanych belek nadprożowych  zbrojonych H+H GOLD+
Detal 5.2.  Nadproże i trzpień żelbetowy z kształtek H+H GOLD+
  Oparcie stropów na ścianach                            
Detal 5.3.  Oparcie stropu drewnianego na wieńcu kształtek U
 

Połączenia ścian wypełniających

   
Detal 6.1.  Połączenie ścian wypełniających ze słupem żelbetowym II
Detal 6.2.  Połączenie ściany wypełniającej ze słupem stalowym
Detal 6.3.  Połączenie ściany wypełniającej ze słupem drewnianym
Detal 6.4.  Połączenie ścian wypełniającej ze słupem
Detal 6.5.  Połączenia ścian oddzieleń przeciwpożarowych ze stropem zapewniające nieprzesuwność podparcia
Detal 6.6.  Połączenia ścian oddzieleń przeciwpożarowych ze ścianami
 

Ściany specjalistyczne

   
Detal 7.1.  Puszka wentylacyjna
Detal 7.2.  Cokół w ścianie zewnętrznej szczelinowej
Detal 7.3.  Ściana ogniowa (KRŚ 01)
Detal 7.4.  Detale ściany ogniowej 
Detal 7.5.  Ściana akustyczna (KRŚ 02)
Detal 7.6.  Rozmieszczenie elementów w ścianie akustycznej