Akumulacyjność cieplna ścian a bezwładność termiczna budynku – jak są ze sobą powiązane?

Realizując inwestycję należy liczyć się z koniecznością dokonywania wielu wyborów, które w późniejszym etapie życia budynku będą wpływały na generowane koszty eksploatacyjne. Jedną z decyzji, którą należy podjąć jest wybór materiału ściennego i technologii wznoszenia przegród zewnętrznych i wewnętrznych. Warto zdecydować się na takie materiały murowe, które pracują na rzecz ochrony cieplnej budynków.

Rozpoczynając analizę ochrony termicznej zwykle pierwszym, rozważanym parametrem jest współczynnik przewodzenia ciepła materiału, z którego następnie bezpośrednio wynika współczynnik przenikania ciepła przegrody. Jednak na zagadnienie ochrony cieplnej można spojrzeć również inaczej. Jeżeli planujemy wznieść ścianę dwuwarstwową (tj. z dodatkową warstwą izolacyjności termicznej), to współczynnik przewodzenia ciepła elementów murowych przestaje mieć tak duże znaczenie. Wówczas można zastanowić się jak wybrany przez nas materiał pracuje w zakresie akumulacyjności cieplnej czy też bezwładności termicznej.

Czym jest akumulacyjność cieplna?
Pojemność cieplna, zwana inaczej akumulacyjnością, zapewnia stabilność cieplną przegrody budowlanej. To właśnie akumulacyjność wspomaga utrzymanie względnie stałej temperatury, nawet w warunkach zmian temperatur na zewnątrz i we wnętrzach budynku (np. czasowe przerwy w dostawie ogrzewania). Im lepsza jest akumulacyjność materiału, tym dłużej budynek się nagrzewa, ale jednocześnie długo utrzymuje ciepło. Dobrą akumulacyjnością charakteryzują się ściany o dużej masie, czyli wysokiej gęstości objętościowej np. elementy silikatowe.

Pojęcie bezwładności termicznej budynku
Bezwładność termiczna budynku to pojęcie ściśle związane z komfortem cieplnym panującym we wnętrzach. Jest ona zagadnieniem związanym z tzw. pojemnością cieplną budynku. Bezwładność termiczną należy rozumieć jako miarę tego, jak szybko dany budynek wytraca temperaturę dostarczoną do jego wnętrza. Właściwości cieplne obiektu zmieniają się w zależności od technologii budowy domu, rodzaju i grubości warstwy izolacyjnej ścian oraz szczelności konstrukcji.
Budynki o lekkiej konstrukcji i bez izolacji cieplnej mają niższą pojemność i bezwładność cieplną. Bezwładność cieplna domu to jedna z ważniejszych cech budynków, zwłaszcza o charakterze mieszkalnym. Należy pamiętać, że obiekty o lekkiej konstrukcji szybciej tracą ciepło ale również szybciej się nagrzewają dlatego mogą być dobrym rozwiązaniem np. dla domków letniskowych.

W budynkach masywnych nagrzanie obiektu trwa dłużej, jednak odpowiednio dłużej utrzymuje się komfort termiczny, dlatego taka konstrukcja budynku wpływa na zapewnienie jego energooszczędności. Bezwładność termiczna budynku masywnego ma znaczenie również latem kiedy działa ona jak „klimatyzacja w cenie materiału” przez długi czas zapewniając komfortową temperaturę w pomieszczeniach.

 

 

H+H Cienkowarstwowe zaprawy klejące
Mrozoodporność – co oznacza, jak się ją określa?
U-kształtki z betonu komórkowego – zalety i zastosowanie
Jakie budynki można wznosić z betonu komórkowego?