Opracowanie

15. september 2020

news

Nowa publikacja Stowarzyszenia "Białe Murowanie"

H+H działając w Stowarzyszeniach branżowych bierze udział w rozmaitych przedsięwzięciach związanych z ich funkcjonowaniem. W ramach części edukacyjnej swoich działań Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe Murowanie” cyklicznie wydaje publikacje związane z tematyką wymagań podstawowych stawianych budynkom. Od roku 2016 pojawiło się opracowanie dotyczące akustyki oraz energooszczędności, natomiast w ostatnim czasie wydana została najnowsza monografia Stowarzyszenia, której tematyka powiązana jest z jednym z najważniejszych wymagań – nośnością i statecznością. Publikacja, której autorem jest prof. Łukasz Drobiec nosi tytuł „Mury skrępowane z elementów silikatowych”.
 
Materiał wydaje się być tym istotniejszy, ponieważ zagadnienie murów skrępowanych do tej pory nie zostało jeszcze dokładnie opisane a publikacja w przystępny sposób przeprowadza czytelnika zarówno przez obecny stan wiedzy jak i przykłady obliczeniowe. Jesteśmy przekonani, że rozwiązanie murów skrępowanych będzie coraz chętniej stosowane, gdyż pozwala lepiej wykorzystać w konstrukcjach wysoką wytrzymałość elementów silikatowych jednocześnie zmniejszając wrażliwość konstrukcji na zarysowanie i zwiększając nośność przegród.
 
Najlepszą rekomendacją dla opracowania wydają się być słowa recenzentów:
 
„Jest to pierwsza w kraju publikacja pokazująca możliwości obliczeniowego sprawdzania nośności murów skrępowanych obciążonych statycznie i niewątpliwie jest potrzebna zarówno z punktu widzenia naukowego, jak i inżynierskiego.” - prof. Krzysztof Schabowicz
 
„Monografia stanowi nowe ujęcie problemu poprzez rzetelne opisanie zasad projektowania konstrukcji murowych skrępowanych. Został przedstawiony algorytm obliczeniowy z licznymi odwołaniami do norm.” - dr inż. Rafał Nowak
 
Zachęcamy do pobierania materiału ze strony - https://www.hplush.pl/zeszyty-techniczne