H+H Silikaty z wyróżnieniem XXIII Polskiego Dnia Jakości

5. november 2019

news

H+H Silikaty z wyróżnieniem XXIII Polskiego Dnia Jakości

Polski Dzień Jakości to cykliczne wydarzenie określane przez organizatorów jako „święto przedsiębiorców i organizacji, które od lat rozwijają międzynarodowe normy i standardy zarządzania w Polsce i na świecie”. 5 listopada 2019 r. w Warszawie w Centrum Praskim KONESER odbył się już XXIII Polski Dzień Jakości. W tym roku był on szczególny, gdyż został połączony z imponującym jubileuszem 60-lecia Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

O randze wydarzenia może świadczyć fakt objęcia go patronatem honorowym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNet.  Który jednocześnie dawał możliwość spotkania przedstawicieli różnych gałęzi począwszy od świata nauki i biznesu, poprzez przemysł, gospodarkę, administrację rządową i samorządową a nawet służbę zdrowia – wszystkich skupionych wokół hasła przewodniego „Łączy nas jakość…i doświadczenie”. Hasło przyświecające XXIII Polskiemu Dniu Jakości dla H+H jest bardzo bliskie, gdyż dążymy do osiągania jak najlepszych standardów jakościowych korzystając w tej drodze z własnego wieloletniego doświadczenia. Czujemy się zaszczyceni, że nasze starania zostały docenione i H+H Silikaty w Polskim Dniu Jakości otrzymało wyróżnienie za innowacyjność rozwiązań produktowych, dynamiczny rozwój na polskim rynku oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Cytując słowa organizatora: „Podczas każdego Polskiego Dnia Jakości nagradzamy naszych klientów, którzy mogą poszczycić się wyjątkowymi osiągnięciami w dziedzinie jakości systemów zarządzania lub produkcji wyrobów zgodnie z najwyższymi standardami […].” możliwość znalezienia się w takim gronie mobilizuje nas do jeszcze bardziej wytężonej pracy i potwierdza, że wybrany przez nas kierunek rozwoju okazał się słuszny.