Aktualność_konferencja SARP

31. maart 2019

news

Konferecja "17 Celów Zrównoważonego Rozwoju"

Firma H+H była uczestnikiem kolejnego wydarzenia związanego z propagowaniem idei lepszego jutra. Wydarzenia wyjątkowego dla firmy z duńskim pochodzeniem, gdyż wiążącego współpracę dwóch krajów (Polski i Danii) w zakresie rozszerzenia wiedzy o możliwościach pozytywnego przekształcania świata, w którym żyjemy.

Dnia 25 marca w Warszawie odbyła się konferencja zainicjowana przez Ambasadę Królestwa Danii w Warszawie – „17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ* do Architektury i Planowania Przestrzennego Miast”. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele czołowych biur architektonicznych zarówno z Polski jak i z Danii. Miasto Stołeczne Warszawa, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) oraz Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP (MaOIA RP) byli współorganizatorami Konferencji.

Konferencja składała się z dwóch części. Pierwszej wykładowej - wprowadzającej w tematykę zagadnienia zrównoważonego rozwoju, oraz drugiej warsztatowej. W części warsztatowej zajęto się trzema grupami tematycznymi: zabudowa mieszkaniowa, przestrzeń publiczna oraz miejski ekosystem. W zagadnieniach tych zidentyfikowano kluczowe problemy oraz starano się wypracować rozwiązania służące realizacji celów zrównoważonego rozwoju, możliwych do wdrożenia w proces inwestycyjny. Każda z trzech grup warsztatowych łączyła przedstawicieli projektantów z przedstawicielami wszystkich stron procesu inwestycyjnego. W jednej z nich swoją wiedzą i doświadczeniem od strony przedstawiciela firmy producenckiej podzielił się Piotr Dauksza, Prezes H+H Polska.

*17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ – W 2015 roku wszystkie państwa członkowskie ONZ przyjęły rezolucję „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” zawierającą 17 Celów  Zrównoważonego Rozwoju oraz związanych z nimi 169 zadań szczegółowych które mają zostać osiągnięte do 2030 roku. Cele wiążą obecnie występujące problemy z zakresu różnych dziedzin życia społecznego, krajowego i miejskiego oraz światowego m.in. „mniej nierówności”, „innowacyjność, przemysł, infrastruktura”, czy „działania w dziedzinie klimatu”.