nadproża ścienne

Najpopularniejsze typy nadproży w ścianach murowanych
 

Ściany (zwłaszcza te zewnętrzne), tworzą nie tylko elementy murowe w postaci bloczków podstawowych. Jeśli w przegrodzie znajdują się otwory, należy zastosować dodatkowe elementy konstrukcyjne w postaci nadproży. Rolą nadproża jest zabezpieczenie muru w miejscu osłabienia (które stanowi otwór okienny lub drzwiowy) i zapewnienie odpowiedniego przeniesienia obciążeń. Jakie są najpopularniejsze nadproża wykonywane w ścianach murowanych?

Rodzaje nadproży w ofercie Systemu Budowy H+H
Jeśli w murze z bloczków z betonu komórkowego znajdują się otwory, można je zabezpieczyć nadprożem wykonywanym z wykorzystaniem poszczególnych elementów Systemu Budowy H+H. Mogą to być nadproża wylewane w szalunku traconym wykonanym z kształtek U z betonu komórkowego. Ten typ nadproża jest wykonywany na placu budowy.
Drugim typem nadproży, oferowanym przez System Budowy H+H, są gotowe elementy prefabrykowane z betonu komórkowego. Te z kolei dzielą się na belki nadprożowe zbrojone oraz nadproża TEMPO N – niezbrojone.

Zbrojone i niezbrojone belki nadprożowe
Zbrojone belki nadprożowe H+H, są bardzo dobrym uzupełnieniem konstrukcji murowej wykonanej z betonu komórkowego. Pozwalają na skuteczną eliminację mostków termicznych, dzięki bardzo dobrym właściwościom izolacji cieplnej. Można również za ich pomocą uzyskać jednolitą powierzchnię pod warstwę tynku, co stanowi ułatwienie prac wykończeniowych. Zbrojone belki nadprożowe to nośne elementy konstrukcji, które wraz z nadmurówką (warstwą bloczków wymurowaną bezpośrednio nad belkami nadprożowymi) tworzą gotowe nadproże.

W Systemie Budowy H+H dostępny jest również drugi wariant nadproża prefabrykowanego - nadproże TEMPO N. Jest to niezbrojona belka nadprożowa wykonana z betonu komórkowego. Nadproże niezbrojone może służyć do zabezpieczania otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach działowych - jest to lekki, gotowy wariant zabezpieczenia otworu.

Wybierając prefabrykowane belki nadprożowe zbrojone czy niezbrojone, unika się wykonywania szalunku i betonowania. Dzięki czemu nie ma potrzeby planowania przestoju przeznaczonego na czas wiązania betonu – po odpowiednim osadzeniu nadproża w ścianie można bezpośrednio przystąpić do kontynuowania prac murarskich.

 

 

Beton komórkowy różnych gęstości. Jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi odmianami?
Jak dokładność wymiarowa elementów murowych ułatwia pracę ekipom murarskim?
Czy należy zbroić nadproża nad otworami drzwiowymi?
Czy System Budowy H+H jest ekologiczny? - surowce, proces produkcji, recykling