Murowanie z bloczków silikatowych – krok po kroku


Bloczki silikatowe powstają z trzech surowców: piasku kwarcowego, wapna oraz wody. Dla elementów silikatowych kluczowy ze względu na osiągnięcie odpowiednich właściwości fizycznych jest końcowy proces, w którym elementy zostają poddane działaniu pary wodnej pod wysokim ciśnieniem, ten etap nazywamy autoklawizacją. Bloczki silikatowe charakteryzują się wysoką gęstością, z którą związane są takie charakterystyki materiałowe jak: wytrzymałość, izolacyjność akustyczna, akumulacyjność cieplna. Dzięki wysokiej wytrzymałości z elementów silikatowych można wznosić stosunkowo cienkie ściany o bardzo wysokich parametrach wytrzymałościowych. Bardzo dobra izolacyjność akustyczna, to możliwość wybudowania „cichych” ścian zapewniających komfort akustyczny. Natomiast akumulacyjność cieplna to oszczędność pieniędzy – masywne ściany niwelują skutki zmian temperatur na zewnątrz budynku zarówno zimą jak i latem co przekłada się na oszczędności energii potrzebnej zarówno do ogrzania jak i ochłodzenia pomieszczeń. Jednak wszystkie zalety materiału będzie można wykorzystać w procesie eksploatacji budynku wyłącznie w momencie, w którym przegroda została poprawnie wymurowana. Jak powinny przebiegać prace murarskie przy wykorzystywaniu elementów silikatowych?

6 etapów prawidłowego murowania bloczków silikatowych

  1. Pierwszym krokiem, który nie różni się od murowania z wykorzystaniem innych materiałów, jest precyzyjne wytyczenie osi ścian oraz ustalenie najwyższego i najniższego punktu podłoża. Różnica ich wysokości nie powinna przekraczać 50 mm, w przypadku większych różnic podłoże należy wyrównać poprzez wykonanie nadlewki betonowej.
  2. W drugim etapie musimy ustawić w narożnikach połówkowe bloczki silikatowe i dostawić do nich bloczki pełnowymiarowe. Rozpoczynamy od najwyżej ustawionego narożnika.
  3. Po ustawieniu i ustabilizowaniu bloczków w narożnikach należy rozciągnąć między nimi sznur murarski.
  4. Kolejną czynnością, jest uzupełnienie pierwszej warstwy bloczków. Na tym etapie najważniejsza jest odpowiednia zaprawa oraz dokładne kontrolowanie poziomicą wysokości i poziomu górnej płaszczyzny układanych bloczków. Niezależnie od tego, jakiej zaprawy będziemy używać (cienkowarstwowej czy cementowo-wapiennej), pierwsza warstwa bloczków silikatowych powinna zostać wymurowana z użyciem zaprawy cementowej (stosunek cementu do piasku 1:3) o konsystencji tak dobranej, aby uniemożliwiała ona osiadanie bloczków pod własnym ciężarem.
  5. Następne warstwy bloczków możemy murować, dopiero po związaniu pierwszej warstwy. Przed położeniem kolejnej warstwy, należy sprawdzić czy górna powierzchnia warstwy pierwszej jest pozioma i równa, a następnie oczyścić wymurowaną już warstwę z pyłu oraz kurzu.
  6. Nie należy murować najpierw samych narożników (to zalecenie jedynie dla warstwy pierwszej) lecz systematycznie murować kolejne warstwy wszystkich ścian konstrukcyjnych. Długości ostatnich bloczków w poszczególnych warstwach czasem będą musiały zostać docięte. W tym celu można wykorzystać specjalistyczne pilarki stołowe, szlifierki kątowe lub przecinak i młotek.

Murowanie ścian z bloczków silikatowych nie jest więc skomplikowane i czasochłonne. W całym procesie najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie podłoża oraz precyzyjne układanie kolejnych warstw.

 

Jakie budynki można wznosić z betonu komórkowego?
Kształtki U z betonu komórkowego - zalety i zastosowanie
Jak przyspieszyć budowę domu jednorodzinnego?
Tynkowanie ścian murowanych z elementów silikatowych - zasady ogólne