Murowanie ścian zimą

Zimowa aura nie sprzyja efektywnemu prowadzeniu prac murarskich. Jednak przy zastosowaniu naszych bloczków z betonu komórkowego i elementów silikatowych H+H murowanie ścian nawet w temperaturze poniżej 5 stopni Celsjusza jest jak najbardziej możliwe. Konieczne jest przy tym spełnienie kilku wymagań:

  • Tylko kierownik budowy lub inspektor nadzoru może podjąć decyzję o pracach murarskich w warunkach zimowych, przy czym ponosi on za nie pełną odpowiedzialność.
  • Materiały budowlane, takie jak bloczki z betonu komórkowego oraz elementy silikatowe H+H stosowane do murowania, muszą być suche – niepokryte śniegiem, szronem ani przemarznięte. Temperatura przechowywania bloczków nie może być niższa niż -2 stopnie Celsjusza.
  • Miejsce pracy powinno być osłonięte od wiatru, deszczu i śniegu oraz oczyszczone ze śniegu i lodu. Niedopuszczalne jest użycie w tym celu soli lub jakichkolwiek środków chemicznych.
  • Do murowania najlepiej stosować specjalną zaprawę H+H przeznaczoną do robót w warunkach zimowych, która pozwala na murowanie przy niższych temperaturach, spadających okresowo do -6 stopni Celsjusza.
  • Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek dodatków do zapraw, a wyjątkiem jest sytuacja, gdy wynika to jednoznacznie z instrukcji producenta zaprawy lub zostało przewidziane wyraźnie w projekcie, zaakceptowane i udokumentowane stosownym wpisem w dzienniku budowy przez projektanta, który ponosi odpowiedzialność za konstrukcję budynku.
  • Nowo wykonany mur musi być bezwzględnie chroniony przed mrozem i wilgocią do czasu uzyskania odpowiedniej wytrzymałości zaprawy – jeśli zostanie stwierdzone, że zaprawa się nie związała, mur należy rozebrać.
  • Przed przystąpieniem do murowania trzeba sprawdzić, czy poprzednio wykonany mur związał się prawidłowo – kontroli dokonuje się przez poziome, silne uderzenie w bloczek wierzchniej warstwy muru gumowym młotkiem. Jeśli nie spowoduje to odspojenia bloczka, można murować dalej.

Jednocześnie przypominamy, że nie wolno prowadzić prac murarskich, gdy:

  • temperatura jest niższa niż -6 stopni Celsjusza,
  • mur jest przemarznięty, czyli gdy temperatura otoczenia muru przez co najmniej 48 godzin jest niższa niż -2 stopnie Celsjusza,
  • pada deszcz lub śnieg – świeżo wykonany mur trzeba zabezpieczyć osłoną, która ochroni go przed przemoknięciem i wychłodzeniem.

Na uwagę zasługuje fakt, że mur wykonany w warunkach zimowych może być obciążony parciem gruntu lub działaniem silnego wiatru dopiero po około tygodniu występowania temperatur dodatnich. Do tego czasu musi być zabezpieczony przed działaniem na niego obciążeń poziomych.

 

Bloczki silikatowe H+H
Beton komórkowy H+H
Czy wybór betonu komórkowego przy budowie domu jest rozwiązaniem energooszczędnym?
Tynkowanie ścian murowanych z elementów silikatowych – zasady ogólne