Mur na cienką spoinę

Przed przystąpieniem do układania kolejnych warstw należy sprawdzić czy górna powierzchnia warstwy wyrównawczej (pierwszej warstwy muru) jest pozioma i równa. W razie wystąpienia nierówności należy ją usunąć i wymurować ponownie. Zaprawę należy przygotowywać i stosować ściśle według wskazówek podanych przez jej producenta.
 

wiadro z podziałką ułatwia prawidłowe przygotowanie zaprawy

 

do mieszania zaprawy należy używać wiertarki z regulacją obrotów oraz mieszadła uniemożliwiającego napowietrzanie zaprawy

zaprawa powinna mieć konsystencję gęstej śmietany

do nakładania zaprawy na kielnie do murowania należy używać pojemnika lub innej kielni

 


Układanie kolejnych warstw należy zawsze rozpoczynać od usunięcia zmiotką pyłu i piasku znajdującego się na jej górnej powierzchni. Podobnie należy oczyścić dolną powierzchnie każdego bloczka.

W okresie występowania wysokich temperatur i niskich wilgotności powietrza powierzchnie wsporne należy nawilżyć wodą.


Zaprawę należy nakładać jednym z dwóch sposobów. Przy krótkich odcinkach zaleca się stosowanie kielni do zapraw cienkowarstwowych.

Przy dłuższych prostych odcinkach muru można zastosować skrzynkę - dozownik do zaprawy.

W obu przypadkach nie należy rozkładać zaprawy cienkowarstwowej na odcinku dłuższym niż 4 m, aby uniknąć jej zbyt szybkiego wysychania. Spoiny pionowe pomiędzy gładkimi powierzchniami bloczków zawsze należy wypełniać zaprawą. Każdy ułożony bloczek należy stabilizować poprzez uderzenie młotkiem gumowym. Kolejne warstwy muru należy kontrolować za pomocą poziomicy.

Następnie ustawia się bloczki narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupełnia bloczki. Nie należy murować najpierw samych narożników, lecz systematycznie murować kolejne warstwy wszystkich ścian konstrukcyjnych.

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe łączenie kolejnych bloczków w warstwie (patrz - mur na spoinie tradycyjnej).

Przy wykonywaniu robot w okresach występowania niskich temperatur (poniżej 5°C) należy stosować zimową odmianę zaprawy do cienkich spoin. Instrukcja przygotowania i stosowania zamieszczona jest na worku z zaprawą.

Mur na zaprawę tradycyjną
Zbrojenie muru
Łączenie ścian z silikatów