Murowanie ścian działowych

Ścianki działowe wykonuje się zwykle z bloczków o grubości 115 lub 120 mm i muruje się je po wykonaniu ścian konstrukcyjnych i stropów.

Pierwszą warstwę układa się na zaprawie zwykłej ustawiając bloczki tak, aby spoiny ściany konstrukcyjnej i działowej pokrywały się ze sobą.

Ścianek działowych nie powinno się murować na styk ze stropem. Należy zostawić szczelinę szerokości ok. 10 ÷ 15 mm, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom ścianki spowodowanym ugięciem stropu w czasie jego eksploatacji.

Po wymurowaniu ścianki szczeliny należy wypełnić pianką montażową lub innym materiałem elastycznym.

WYKONAWCA

Pliki do pobrania

Murowanie ścian zewnętrznych
Murowanie w warunkach zimowych
Łączenie ścian