H+H Silikat AT 25 AkuTerm

 

Jednym z poważniejszych wyzwań dla projektantów zajmujących się tematem ścian w budynkach wielorodzinnych jest spełnienie wymagań normowych dla ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy przy Δti ≥ 8⁰C. Przegrody te jednocześnie muszą spełniać warunek dotyczący współczynnika przewodzenia ciepła UC(max) ≤ 1,0 W/(m2·K) oraz warunek dotyczący wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej dla ścian wewnętrznych R’A1 ≥ 50 dB.
H+H Polska jako pierwsza wprowadza na rynek element silikatowy z dodatkiem mineralnym, który spełnia jednocześnie oba warunki stawiane ścianom wewnętrznym oddzielającym pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy. Dzięki temu H+H Silikat AT25 z serii AkuTerm stosowany jako rozwiązanie przegrody jednowarstwowej (bez dodatkowych warstw izolacyjnych) ogranicza koszty oraz przyspiesza proces wykonania prac murarskich. 
 
Zalety H+H Silikat AT25 AkuTerm
 
Wysoka izolacyjność akustyczna - RA1 = 55 dB
Odpowiednia izolacyjność termiczna - λ10,dry = 0,32 W/(m·K);  Uc = 0,96 W/(m2·K)
Wysoka klasa odporności ogniowej przegrody przy poziomie α ≤ 0,8; REI 240
Obniżona masa 1m2 muru 275 kg/m2
Ściana jednowarstwowa nie wymaga stosowania dodatkowych materiałów izolacyjnych
 
 

Ściany wewnętrzne – wymagania akustyczne

Wymagania dotyczące ochrony akustycznej zawarte są w normie PN-B-02151-3
Przykładowe wymagania dotyczące ścian wewnętrznych – wskaźnik R’A1  (na podstawie normy PN-B-02151-3:2015-10) 

H+H Silikaty
H+H System TEMPO PRO
H+H Silikaty - Produkty tradycyjne