Zrównoważony rozwój w H+H

Rok 2020

Rok 2020 był ważnym kamieniem milowym w podróży H+H w kierunku zrównoważonego rozwoju. To rok, którym, zobowiązaliśmy się do osiągnięcia zerowej emisji netto w naszych produktach i działaniach do 2050 roku oraz do przystąpienia do inicjatywy UN Global Compact1. Dokument „Raport zrównoważonego rozwoju H+H 2020”2 stanowi także ważny kamień milowy w podróży H+H w kierunku zrównoważonego rozwoju. […]

Jest to pierwszy samodzielny raport zrównoważonego rozwoju H+H. Zawarte są w nim odniesienia do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ („SDGs”3), na które, naszym zdaniem, możemy mieć największy wpływ.

Przekazujemy istotne informacje finansowe dotyczące zrównoważonego rozwoju zgodnie z zaleceniami Nasdaq4 oraz standardu SASB5. Poprzez raportowanie w oparciu o SDGs, Nasdaq i SASB chcemy zwiększyć przejrzystość w zakresie ryzyka i możliwości związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i zarządzaniem oraz pokazać jak wypełniamy nasze zobowiązania. […]

Analiza cyklu życia („LCA”6) przeprowadzona w 2020 roku na naszym autoklawizowanym betonie komórkowym („AAC”) i bloczkach silikatowych („CSU”) wykazała, że H+H jest na dobrej drodze do osiągnięcia zerowych – a być może nawet ujemnych - emisji do 2050 roku.

 

Rok 2021

W 2021 roku spełniliśmy obietnice, które złożyliśmy w „Raporcie zrównoważonego rozwoju 2020”, zobowiązując się do ambitnego, naukowo uzasadnionego celu redukcji emisji o 1,5°C.

Z dumą możemy się z Państwem podzielić informacją, że cel ten został zatwierdzony przez inicjatywę Science Based Targets. W ten sposób H+H stało się pierwszym producentem betonu komórkowego (AAC) i elementów silikatowych (CSU) oraz jedną z zaledwie sześciu firm w sektorze produktów budowlanych w Europie, których naukowo uzasadnione cele zostały zatwierdzone zgodnie ze scenariuszem 1,5°C.

Cel ten określa redukcję emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1, 2 i 3, jaką zamierzamy osiągnąć jako firma do 2030 roku, i dostosowuje nas do Porozumienia Paryskiego oraz do celów klimatycznych UE. […]

Obserwujemy rosnące zainteresowanie dekarbonizacją europejskich zasobów budowlanych, które odpowiadają za znaczną części europejskiej emisji gazów cieplarnianych powodujących zmiany klimatyczne. Materiały budowlane takie jak beton komórkowy (AAC) i silikaty (CSU) oferowane przez H+H są w dobrej pozycji do długoterminowego wzrostu, ponieważ są one kluczowymi komponentami energooszczędnych, bezpiecznych i przystępnych cenowo budynków mieszkalnych oraz pomagają zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w całym cyklu życia budynków. […] W tym kontekście zrównoważony rozwój jest dla H+H strategicznym bodźcem do dalszego rozwoju. […]

Choć w dużej mierze skupiliśmy się na przyjęciu rygorystycznego podejścia opartego na nauce, w ciągu 2021 roku H+H poczyniło postępy w innych obszarach zrównoważonego rozwoju, kontynuując wsparcie dla inicjatywy UN Global Compact i odnawiając nieustanne zaangażowanie w tę inicjatywę i jej zasady.[…]

 

 

1 United Nations Global Compact, to inicjatywa ONZ skupiająca zrównoważony biznes
2 Pełna treść raportu dostępna do pobrania poniżej
3 Sustainable Development Goals
4 National Association of Securities Dealers Automated Quotations – duńska giełda papierów wartościowych
5 Sustainability Accounting Standards Board - organizacja non-profit działająca w celu opracowania standardów rachunkowości zrównoważonego rozwoju
6 Life-cycle analysis

 

Report Zrównoważonego Rozwoju, H+H International A/S, 2020

 

Report Zrównoważonego Rozwoju, H+H International A/S, 2021

Report Zrównoważonego Rozwoju, H+H International A/S, 2022 - ENG