spoina pionowa

Czy wypełnienie spoiny pionowej ma jakiekolwiek znaczenie? Dlaczego silikaty akustyczne mają gładkie powierzchnie czołowe?

Podczas prowadzenia prac murarskich (przy wykonywaniu przegród zewnętrznych czy wewnętrznych) u ekip wykonawczych mogą pojawiać się wątpliwości kiedy należy wypełnić spoinę pionową. W jakich przypadkach wypełnienie spoiny pionowej jest niezbędne?

Zwykle bez spoin
Materiały murowe H+H z profilowaniem czołowym na tzw. pióro i wpust, najczęściej nie wymagają wypełnienia spoin pionowych (dotyczy to zarówno elementów z betonu komórkowego jak i bloczków silikatowych). Sam system łączenia na piór-wpust pozwala na wykonanie szczelnego połączenia. Murowanie z wypełnieniem wyłącznie spoiny wspornej prowadzone jest szybko a realizacja prac murarskich na budowie wyraźnie postępuje.

Co z elementami silikatowymi pozbawionymi profilowań (o gładkiej powierzchni czołowej)?
Elementy z grupy „A”, to produkty o wysokiej gęstości z gładkimi powierzchniami czołowymi (pozbawione profilowania pióro-wpust), a więc wymagające wypełnienia spoiny pionowej. Taka geometria elementów nie jest przypadkowa – spoina pionowa zapewnia większą szczelność przegrody, a tym samym wyższą izolacyjność akustyczną. Wykonując ściany o podwyższonej izolacyjności akustycznej, do których wzniesienia zostały wykorzystane elementy silikatowe oznaczone jako „A”, gwarantuje się osiągnięcie najwyższego poziomu ochrony przed hałasem.

W jakich jeszcze przypadkach spoina pionowa powinna być uzupełniona?
Spoiny pionowe należy wypełnić każdorazowo, gdy taka konieczność jest jasno zaznaczona w projekcie obiektu. Wymaganie to może dotyczyć zarówno wykonywania murów z elementów gładkich, jak i profilowanych. Może pojawić się ono dla ścian (lub fragmentów ścian), dla których istnieje potrzeba zapewnienia większej sztywności. Konieczność wypełnienia spoiny pionowej w takim przypadku nie może być zignorowana, ponieważ może doprowadzić do pojawienia się uszkodzeń przegrody.

W czasie realizacji prac murarskich pojawiają się również miejsca, w których spoina czołowa powinna być wypełniana zawsze. Takimi miejscami są narożniki ścian oraz fragmenty murów położone poniżej poziomu terenu. Konieczność taka pojawia się także przy łączeniu dwóch elementów, z których co najmniej jeden ma gładką powierzchnię czołową np. w wyniku docięcia bloczka podstawowego do pożądanego wymiaru (dlatego tak istotne jest przy docinaniu elementów zaplanowanie przestrzeni niezbędnej do wykonania spoiny pionowej).

 

Odpowiednie zabezpieczenie transportu i jego wpływ na ewentualne uszkodzenia produktów
Prowadzenie inwestycji w okresach skrajnych temperatur. Jak prawidłowo przeprowadzać prace murarskie w wysokich temperaturach?
Czy drążenia w elementach silikatowych przechodzą przez całą wysokość elementu? Jaki jest ich cel? Czy należy wypełnić je zaprawą?
Czy po zaostrzeniu współczynnika przenikania ciepła wciąż możliwe jest wznoszenie przegród jednowarstwowych?