Wiązanie elementów murowanych

Przy murowaniu wszystkich warstw należy bezwzględnie przestrzegać normowych zasad wykonywania konstrukcji murowych. Jedną z podstawowych jest stosowanie prawidłowych wiązań elementów murowych. Zgodnie z normą spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą się mijać co najmniej o 0,4 wysokości elementu murowego. Dla produktów silikatowych Systemu H+H  to przesunięcie wynosi minimum 88 mm. Aby ułatwić wykonywanie muru najlepiej jest wykonywać go w module długości 250 mm i stosować tylko dwa rodzaje bloków: podstawowy i połówkowy. Stosowanie tych elementów ułatwia również wykonywanie połączeń ścian konstrukcyjnych. Gdyby wykonanie prawidłowego wiązania w murze było niemożliwe należy spoiny muru zazbroić.
 


ściana konstrukcyjna grubości 25 cm z elementów silikatowych Systemu H+H(ścianę grubości 24 cm wykonuje się analogicznie z elementów N24)
 

ściana konstrukcyjna grubości 18 cm
 

ściana konstrukcyjna lub działowa grubości 12 cm

WYKONAWCA

Pliki do pobrania

Przerwy dylatacyjne
Pierwsza warstwa z silikatów
Mur z silikatów na cienką spoinę