Przynależność do Stowarzyszeń

 

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW SPB

Stowarzyszenie Producentów Betonu jest dobrowolną i samodzielną organizacją, powstałą w 1994 roku. Stowarzyszenie skupia firmy produkujące wyroby z autoklawizowanego betonu komórkowego oraz betonu, a także związane z nimi jednostki badawcze, projektowe oraz producentów materiałów i urządzeń dla budownictwa.
Członkami Stowarzyszenia  są przedstawiciele producentów prefabrykacji betonowej i autoklawizowanego betonu komórkowego oraz firm z nimi współpracujących, a także przedsiębiorstwa jako podmioty prawne.

http://s-p-b.pl/pol/

 

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW SILIKATÓW "BIAŁE MUROWANIE"

Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie” powstało w 2012 roku. Do Stowarzyszenia należą przedstawiciele firm produkujących silikaty oraz same przedsiębiorstwa jako członkowie wspierający.
Misją Stowarzyszenia jest kształtowanie i utrwalanie w świadomości społecznej wizerunku silikatów jako nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań, wychodzących naprzeciw różnym oczekiwaniom potencjalnych użytkowników w procesie realizacji szeroko pojętych inwestycji budowlanych.

http://www.bialemurowanie.pl/

 

THE EUROPEAN AUTOCLAVED AERATED CONCRETE ASSOCIATION

The European Autoclaved Aerated Concrete Association – Europejskie Stowarzyszenie Producentów Betonu Komórkowego powstało w 1988 roku w celu propagowania materiału jakim jest beton komórkowy  i interesów producentów betonu komórkowego oraz krajowych stowarzyszeń produktowych w Europie.

https://www.eaaca.org/

THE EUROPEAN CALCIUM SILICATE PRODUCERS ASSOCIATION
 The European Calcium Silicate Producers Association – Europejskie Stowarzyszenie Producentów Silikatów powstało w 1989 roku. Członkami stowarzyszenia są europejskie krajowe stowarzyszenia produktowe oraz poszczególni (jak w przypadku Polski) producenci elementów wapienno-piaskowych. Stowarzyszenie działa w zakresie promocji i prowadzenia badań materiałowych, a także rozwiązywania bieżących problemów branży.

http://www.ecspa.org/

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW - PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW DLA BUDOWNICTWA


Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa powstał jesienią 2002 r. Jest organizacją skupiającą przedsiębiorstwa, reprezentującą ponadbranżowe interesy członków wobec środowisk zewnętrznych, w tym naukowo-technicznych, organów administracji państwowej i samorządowej.Celem Związku jest występowanie z ramienia Członków i zgodnie z interesem publicznym wobec władz państwowych i lokalnych oraz przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji. Związek angażuje się w problemy całego budownictwa, od gospodarki przestrzennej, przez prawo budowlane, instrumenty finansowe aż po wymogi eksploatacyjne (świadectwa energetyczne).

https://dlabudownictwa.pl/