Polityka prywatności

Wstęp

H+H Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kupieckiej 6, 03-046 Warszawa, (zwana dalej „Spółką”) gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe osób fizycznych w tym korzystających ze strony www.hplush.pl (zwana dalej „Serwisem”) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prywatność osób przekazujących nam swoje dane osobowe w tym korzystających z Serwisu www.hplush.pl jest chroniona w szczególności na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym dotyczących ochrony danych osobowych” lub „RODO”).

 

Zasady, według których Spółka przetwarza dane osobowe.

 

Pozyskanie danych osobowych
 

Dane osobowe pozyskujemy wtedy, gdy osoba przekaże je Nam bezpośrednio (w rozmowie bezpośredniej, wypełniając nasze wnioski, wysyłając e-maile itp.), gdy korzysta z serwisu www.hplush.pl, gdy korzysta z plików cookies lub podobnej technologii, korzysta z naszych produktów, a także gdy dane osobowe otrzymujemy od osób trzecich.

Pozyskujemy wyłącznie te dane, które są niezbędne do świadczenia usług, a  przetwarzane dane osobowe nie będą przez przechowywane dłużej niż to konieczne w celu świadczenia usługi bądź dłużej, niż to wymagane w świetle obowiązujących przepisów


Gromadzone informacje

Pozyskujemy i gromadzimy dane osobowe w celu świadczenia usług, w tym realizacji składanych zamówień, zapytań ofertowych oraz komunikacji w celu korzystania z usług świadczonych rzez Spółkę.

 • Dane osobowe Użytkownika zbierane na korzystania z formularza kontaktowego lub kontaktu telefonicznego

W celu możliwości nawiązania kontaktu, otrzymania oferty handlowej lub przekazania informacji dotyczących świadczonych przez Spółkę usług lub oferowanych produktów, osoba zainteresowana wypełnia formularz kontaktowy, podając swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi przesłanie formularza kontaktowego.

Podczas wypełniania formularza prosimy o przekazanie danych podstawowych dane (w tym: imię, nazwisko, adres zamieszkana, adres email, nr telefonu kontaktowego).

 • Dane zbierane automatycznie

Podczas korzystania z naszego Portalu, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w tym Twój adres IP.

Cel przetwarzania danych osobowych

Udostępnione dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia podjęcia kontaktu w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub złożenie oferty handlowej.

Administrator danych osobowych

Spółka jest administratorem danych osobowych, które zbiera w celu spełnienia wszystkich potrzeb swoich klientów, w szczególności w celu zawierania umów oraz ich realizacji.

Spółka może zgodnie z art. 28 Rozporządzenia powierzyć na podstawie umowy przetwarzanie danych innym podmiotom.

Wykorzystanie danych osobowych

Dane zbierane w trakcie korespondencji ze Spółką będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Dane osobowe mogą być również przesyłane do innych podmiotów, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. W szczególności, w przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego obowiązujące przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Korzystając z Serwisu www.hplush.pl Użytkownik akceptuje nasze zasady polityki cookies. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu H+H Polska Sp. z o. z siedzibą pod adresem ul. Kupiecka 6, 03-046 Warszawa.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne"  (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 

 1. „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

Chroniąc dane użytkowników naszego Serwisu Spółka stosuje m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostęp do danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy i podmioty. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc" w menu każdej przeglądarki internetowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Serwis korzysta z informacji dotyczących Użytkownika by np. podpowiedzieć mu czego jeszcze szukali Użytkownicy zainteresowani podobnymi ofertami i wysyłać mu spersonalizowane informacje o nowościach, poradach i ankietach, nie wywołuje to żadnych skutków prawnych wobec Użytkownika i nie wpływa w inny, podobny sposób na jego sytuację.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Bezpieczeństwo przekazanych danych

Wszystkie zbierane przez Spółkę dane osobowe chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane, partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi Spółkę wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Hasło. Każdy Zarejestrowany Użytkownik ma obowiązek chronić dostęp do swojego hasła. Zarejestrowany Użytkownik nie powinien w żadnym wypadku udostępniać swojego hasła osobom trzecim. Za wszelkie działania Zarejestrowanego Użytkownika lub osób trzecich na rzecz jego konta odpowiada on sam. W przypadku podejrzenia o kradzież hasła należy niezwłocznie je zmienić. Nie należy zapisywać hasła w przeglądarce internetowej. W razie konieczności należy to robić wyłącznie na komputerze, do którego posiada się wyłączny dostęp. W szczególności nie należy zapamiętywać haseł na komputerach dostępnych publicznie (np. w kawiarenkach internetowych).
 2. Profil Użytkownika. Profil Użytkownika zawiera poufne dane. Użytkownik nie powinien nikomu udostępniać informacji pozwalających na dostęp i korzystanie z konta.
 3. Wiadomości email. Spółka dokłada wszelkich starań celem zapewnienia bezpiecznej transmisji wiadomości email do odbiorców. Spółka wykorzystuje odpowiednie  zabezpieczenia.

Prawa użytkownika

Osoba przekazująca dane osobowe posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo dostępu do treści: Na wniosek i po weryfikacji tożsamości, w przejrzysty sposób udzielimy informacji:
  • jakie są cele przetwarzania jego danych i jaka jest podstawa prawna przetwarzania,
  • przez jaki okres jego dane będą przetwarzane,
  • jak korzystamy z profilowania,
  • jak wyłączyć profilowanie oraz jakie będą tego konsekwencje,
  • jakie prawa ma Użytkownik jeśli chodzi o jego dane osobowe,
  • jak uzyskać kopię swoich danych.
 2. Prawo pobrania kopii danych: Na wniosek i po weryfikacji tożsamości wyślemy Użytkownikowi kopię jego danych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa.
 3. Prawo do sprostowania: Na wniosek i po weryfikacji tożsamości Spółka poprawi błędne lub nieaktualne dane oraz uzupełni dane niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia danych: Na wniosek i po weryfikacji tożsamości usuniemy dane jeśli nie będzie żadnych innych podstaw ich przetwarzania (np. po rozwiązaniu Umowy przechowujemy dane przez maksymalnie 10 lat na wypadek rozstrzygania ewentualnych roszczeń i sporów).
 5. Prawo do przenoszenia danych: Na wniosek i po weryfikacji tożsamości wyślemy plik z danymi w powszechnie używanym formacie. W ramach tego prawa Użytkownik może też wskazać podmiot, któremu mamy przesłać dane. Użytkownik w calach bezpieczeństwa powinien upewnić się kto otrzyma jego dane.
 6. Prawo do sprzeciwu: Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych, jednak Spółka nie będzie w stanie dalej świadczyć usług w związku z czym dane mogą zostać usunięte, wiąże się to z brakiem możliwości współpracy.
 7. Prawo do wniesienia skargi: Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeśli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie zgody Użytkownika ma on prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Odbiorcy danych osobowych

Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, firma informatyczna, czy podmiot obsługujący płatności elektroniczne i kartą płatniczą). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce ochrony prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Kontakt

Jeżeli skorzystałeś z usług Spółki, możesz otrzymać od nas wiadomości e-mail i sms dotyczące świadczonych usług. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie lub wysłać korespondencję pocztą. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z poczty elektronicznej lub dzwoniąc do nas.

Zmiany Polityki Prywatności

Administratorowi przysługuje prawo zmiany Polityki Prywatności w każdej chwili. Nowa Polityka Prywatności zaczyna obowiązywać w chwili opublikowania w portalu na stronie www.hplush.pl