Polityka prywatności

Wstęp

H+H Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kupieckiej 6, 03-046 Warszawa, (zwana dalej „Spółką”, „nami”) gromadzi, wykorzystuje i w inny sposób przetwarza dane osobowe osób fizycznych, w tym korzystających ze strony www.hplush.pl (zwana dalej „Serwisem”) („Użytkownicy”) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prywatność osób przekazujących nam swoje dane osobowe w tym korzystających z Serwisu www.hplush.pl jest chroniona w szczególności na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym dotyczących ochrony danych osobowych” lub „RODO”).

Niniejsza polityka nie dotyczy przetwarzania przez nas danych osobowych kandydatów do pracy, za wyjątkiem tych danych osobowych kandydatów, które przetwarzane są w związku z działaniem Serwisu (w szczególności przez pliki cookies). Zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy na potrzeby rekrutacji są dostępne odrębnie w zakładce Kariera.

 

Zasady, według których przetwarzamy dane osobowe.

Pozyskanie danych osobowych
 

Dane osobowe pozyskujemy wtedy, gdy osoba przekaże je nam bezpośrednio (w rozmowie bezpośredniej, wypełniając nasze wnioski, wysyłając e-maile itp.), gdy korzysta z Serwisu, , składa zamówienie na nasze produkty.. Dane osobowe zbierane są także przez pliki cookies i podobne technologie stosowane w Serwisie.

Pozyskujemy wyłącznie te dane, które są niezbędne do świadczenia usług i do marketingu usług własnych, a  przetwarzane dane osobowe nie będą przez przechowywane dłużej niż to konieczne w celu świadczenia usługi bądź dłużej, niż to wymagane w świetle obowiązujących przepisów


Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pozyskujemy następujące dane osobowe:

 

Pozyskujemy i gromadzimy dane osobowe w celu świadczenia usług, w tym realizacji składanych zamówień, zapytań ofertowych, komunikacji ze Spółką oraz w celach marketingowych.

 • Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji składanych zamówień i zapytań ofertowych

W tym celu zbierane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy (o ile dotyczy osób fizycznych).

Te dane przetwarzane są na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

 • Dane osobowe Użytkownika przetwarzane podczas kontaktu telefonicznego

Te dane przetwarzane są na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 • Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych

Podczas korzystania z naszego Serwisu, automatycznie zbierane jest Twój adres IP. Dane te są zbierane za pomocą plików cookies.  Te dane zostaną zebrane jedynie po wyrażeniu przez Ciebie na to zgody.

 

 • Dane osobowe przetwarzane w innych celach

Spółka może przetwarzać ww. dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego na niej ciążącego lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, np. w celu obrony przed roszczeniami, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.  
Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje nasze zasady polityki cookies. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zbieranych przez  pliki cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu H+H Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, działająca pod adresem ul. Kupiecka 6, 03-046 Warszawa.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. marketingu usług własnych.
   

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne"  (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (telefon komórkowy, komputer, tablet) przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 

 1. „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające działanie Serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
 3. „wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki cookies wymienione w lit. c) i e) zostaną zainstalowane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu jedynie po wyrażeniu przez niego na to zgody. Zgoda ta może zostać w każdym czasie wycofana poprzez skorzystanie z ustawień przeglądarki internetowej.

Co do pozostałych plików cookies to zwracamy uwagę, że w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

Dla celów marketingowych spółka korzysta z plików cookies dostarczanych przez Google (Google Analytics). Więcej o sposobie działania tych plików cookies można przeczytać tu:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Chroniąc dane użytkowników naszego Serwisu Spółka stosuje m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostęp do danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy i podmioty.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Serwis korzysta z informacji dotyczących Użytkownika by np. podpowiedzieć mu czego jeszcze szukali Użytkownicy zainteresowani podobnymi ofertami i wysyłać mu spersonalizowane informacje o nowościach, poradach i ankietach. Nie stanowi to profilowania i nie wywołuje to żadnych skutków prawnych wobec Użytkownika i nie wpływa w inny, podobny, sposób na jego sytuację.Bezpieczeństwo przekazanych danych

Wszystkie zbierane przez Spółkę dane osobowe chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane, partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązani są  do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi Spółkę wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
 

Prawa użytkownika

Osoba, której dane dotyczą  posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo dostępu dodanych osobowych: Na wniosek i po weryfikacji tożsamości, w przejrzysty sposób udzielimy informacji:
 • jakie są cele przetwarzania jego danych i jaka jest podstawa prawna przetwarzania,
 • przez jaki okres jego dane będą przetwarzane,
 • jak wyłączyć profilowanie oraz jakie będą tego konsekwencje,
 • jakie prawa ma Użytkownik jeśli chodzi o jego dane osobowe.
 • jak uzyskać kopię swoich danych.
 1. Prawo pobrania kopii danych: Na wniosek i po weryfikacji tożsamości wyślemy Użytkownikowi kopię jego danych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa.
 2. Prawo do sprostowania: Na wniosek i po weryfikacji tożsamości poprawimy błędne lub nieaktualne dane oraz uzupełni dane niekompletne.
 3. Prawo do usunięcia danych: Na wniosek i po weryfikacji tożsamości usuniemy dane jeśli nie będzie żadnych innych podstaw ich przetwarzania (np. po rozwiązaniu umowy przechowujemy dane przez maksymalnie 6 lat na wypadek rozstrzygania ewentualnych roszczeń i sporów).
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania: Na wniosek i po weryfikacji tożsamości Użytkownika ograniczymy przetwarzanie danych.
 5. Prawo do przenoszenia danych: Na wniosek i po weryfikacji tożsamości Użytkownika wyślemy plik z danymi w powszechnie używanym formacie. W ramach tego prawa Użytkownik może też wskazać podmiot, któremu mamy przesłać dane. Użytkownik w celach bezpieczeństwa powinien upewnić się kto otrzyma jego dane.
 6. Prawo do sprzeciwu: Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy Spółka przetwarza dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów , np. w celu obrony przed roszczeniami. W takim przypadku Spółka przestanie przetwarzać dane osobowe Użytkownika niezwłocznie po wniesieniu przez Ciebie skutecznego sprzeciwu, chyba że Spółka wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lud podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Prawo do wycofania zgody: Jeśli przetwarzamy dane na podstawie zgody Użytkownika, ma on prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 8. Prawo do wniesienia skargi: Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 

Wniosek dotyczące realizacji praw Użytkownika

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:

 1. w formie pisemnej poprzez wysłanie listu na nasz adres wskazany powyżej;
 2. drogą e-mailową na adres: [dane-osobowe@hplush.pl].

Wniosek dotyczący wykonania któregoś z powyższych uprawnień  powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

 1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek;
 2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie;
 3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele analityczne).

Jeżeli złożony wniosek  będzie sformułowany w taki sposób, że nie będzie możliwe ustalenie jego treści lub z innych powodów nie będzie możliwe jego spełnienie, zwrócimy się do wnioskodawcy z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji. Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona w ciągu 1 miesiąca od jego otrzymania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter wniosku  lub liczbę wniosków. Osoba składające wniosek zostanie poinformowana o takim przedłużeniu i o jego przyczynach.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków wysłanych na adres siedziby Spółki – listownie na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania odpowiedzi na adres e-mail i o ile taki adres e-mail zostanie we wniosku wskazany.

 

Czas przetwarzania danych osobowych
 1. Będziemy przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim te dane osobowe zostały zebrane, tj.
  1. w przypadku zawarcia umowy z nami, możemy przetwarzać dane osobowe przez czas niezbędny do jej wykonania, a następnie w innych, zgodnych z prawem, celach, np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń w okresie ich przedawnienia (co do zasady 6 lub 3 lata),
  2. w przypadku wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa – do momentu wypełnienia przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  3. w przypadku wyrażonej zgody – dopóki zostanie ona cofnięta,
  4. w przypadku realizowania prawnie uzasadnionych interesów Spółki – do momentu wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, czy że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 2. Jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę, Spółka ma prawo przetwarzać dane osobowe również po zakończeniu obowiązywania ww. umowy.

 

Kanały social media

W Serwisie umieściliśmy następujące ikony, które umożliwiają odwiedzenie naszego profilu w różnych serwisach social media:

 • Facebook,
 • YouTube.

Informujemy, że operatorzy powyższych platform mogą zbierać dane osobowe zarówno w przypadku, gdy wchodzi na  nasz profil na danej platformie, jak i wcześniej, gdy tylko odwiedzasz nasz Serwis. Więcej o sposobie przetwarzania danych osobowych przez te platformy możesz przeczytać tu:  https://www.facebook.com/privacy/explanation i https://support.google.com/youtube/topic/9386940?hl=pl&ref_topic=2803240.

 

Odbiorcy danych osobowych

Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów konieczne jest korzystanie przez nas z usług podmiotów zewnętrznych, takich jak np. dostawca oprogramowania, firma informatyczna, czy podmiot obsługujący płatności elektroniczne i kartą płatniczą). Informujemy, że korzystamy z usług Google (Google Ads, Google Analytics) w celu marketingu usług własnych,

Spółka korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Przekazanie danych przez Spółkę nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce ochrony prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Spółka przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Dane osobowe mogą być również przesyłane do innych podmiotów, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. W szczególności, w przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego obowiązujące przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane odpowiednim organom publiczno-prawnym
 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Spółka przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, zapewniając przy tym odpowiedni stopień ochrony, przede wszystkim poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 2. stosowanie umów opartych o standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską;
 3. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

 

Kontakt

Jeżeli skorzystałeś z usług Spółki, możesz otrzymać od nas wiadomości e-mail i sms dotyczące świadczonych usług. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie lub wysłać korespondencję pocztą. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z poczty elektronicznej na następujący adres: dane-osobowe@hplush.pl.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza polityka wchodzi w życie w dniu 11.12.2019. Spółce przysługuje prawo zmiany Polityki Prywatności w każdej chwili. Nowa Polityka Prywatności zaczyna obowiązywać w chwili opublikowania w portalu na stronie www.hplush.pl