Ognioodporność w Systemie Budowy H+H

Materiały budowlane można podzielić na różne klasy reakcji na ogień. W celu przypisania konkretnym materiałom odpowiedniej klasy reakcji stosuje się normę PN-EN 13501-1+A1:2010 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień”. Wyszczególniono w niej 7 tzw. euroklas oraz ich charakterystykę.

Oferowane przez nas materiały budowlane - beton komórkowy oraz silikaty, klasyfikowane są zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej w klasie A1. Która oznacza, że są one całkowicie niepalne. Spełniają najbardziej restrykcyjne wymagania i nie biorą udziału w rozwoju pożaru w żadnej z jego faz, nawet w pożarze rozwiniętym. Nie wywołują zadymienia, nie wytwarzają też płonących kropli. Ich zastosowanie w konstrukcjach budowlanych daje im ostatecznie wysoki poziom bezpieczeństwa pożarowego.

Wzniesione przegrody ze względu na ich odporność ogniową klasyfikuje się za pomocą klas odporności ogniowej, które są wyrażane zawsze w minutach. Zasady klasyfikacji przegród podaje norma PN-EN 13501-2:2016-07 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej”. Klasyfikację odporności ogniowej określają trzy kryteria:

•    R –nośności ogniowej,
•    I – izolacyjności ogniowej,
•    E – szczelności ogniowej.

Kryterium R jest spełnione, gdy funkcja nośna zostaje zachowana przez wymagany czas oddziaływania ognia. Kryterium I będzie dotrzymane, jeśli średni przyrost temperatury na całej nienagrzewanej powierzchni został ograniczony do 140 K, a maksymalny przyrost temperatury w dowolnym punkcie tej powierzchni nie przekracza 180 K. Ostatnie kryterium, E, spełnione będzie, jeśli zapobiega się przenikaniu płomieni i gorących gazów przez część konstrukcji.

 

Belki nadprożowe zbrojone
Izolacyjność cieplna
Murowanie z bloczków silikatowych – krok po kroku
Elementy murowe w ochronie przeciwpożarowej budynku