Akustyka

Jak odczytywać parametry akustyczne produktów?

Wznosząc przegrody budowlane, np. ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne domów mieszkalnych, należy spełniać określone wymogi dotyczące izolacyjności akustycznej. Można w tym celu stosować materiały murowe pozwalające spełnić określone wymagania prawne i normatywne. Jak interpretować wskaźniki dotyczące właściwości akustycznych produktów?

Czym jest izolacyjność akustyczna przegrody?
Izolacyjność akustyczna przegrody budowlanej w uproszczeniu definiowana jest jako parametr, który określa, jaka część energii akustycznej padającej na przegrodę jest w stanie przedostać się na jej drugą stronę. Istnieją różne wskaźniki izolacyjności akustycznej ale wszystkie łączy wspólna jednostka - decybele.

Jakie oznaczenia można spotkać i czym różnią się poszczególne wskaźniki między sobą?

 • Rw – wartość wskaźnika izolacyjności akustycznej otrzymywana w warunkach laboratoryjnych, oznacza jednoliczbowy ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej. Ze wskaźnikiem Rw są bezpośrednio połączone tzw. widmowe wskaźniki adaptacyjne, oznaczane jako C i Ctr. Stanowią one pewnego rodzaju korektę wskaźnika Rw umożliwiającą uwzględnienie różnych widm hałasu (zgodnie z dominującym źródłem hałasu).
 • RA,1, RA,2 – to wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej właściwej (odpowiednio ściany wewnętrznej oraz ściany zewnętrznej) skorygowane o współczynnik adaptacyjny tj.:
  RA,1=Rw+C
  RA,2=Rw+Ctr
 • RA,1,R, RA,2,R – wartości projektowe wskaźnika izolacyjności akustycznej. To wartości dla których uwzględniona została korekta wyników badań laboratoryjnych „-2dB”, mająca charakter „współczynnika bezpieczeństwa akustycznego” tj.:
  RA,1,R=RA,1-2
  RA,2,R=RA,2-2
 • R’A,1 – wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej. Który w metodzie przybliżonej oblicza się uwzględniając poprawkę Ka wynikającą z wpływu bocznego przenoszenia dźwięku na izolacyjność akustyczną przegrody.
   

Rodzaje źródeł hałasu
Zgodnie z powyższymi zapisami wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej dla przegrody wewnętrznej w budynku oznaczany jest jako RA,1, a dla przegrody zewnętrznej budynku – RA,2. Jest to związane ze wskaźnikiem widmowym przypisanym do danego wskaźnika izolacyjności akustycznej. Jednakże czasem może się okazać, że dominujący hałas dla przegrody zewnętrznej jest związany ze wskaźnikiem widmowym C, natomiast dla przegrody wewnętrznej Ctr. Wówczas analizowane wskaźniki izolacyjności akustycznej zamieniają się, jednak są to rzadkie sytuacje.  

Aby odpowiednio dopasować hałas dominujący należy mieć świadomość jakie źródła hałasu są przypisane do poszczególnych widmowych wskaźników adaptacyjnych.

Wskaźnik C, określany jako widmowy wskaźnik adaptacyjny dla widma płaskiego ma przypisane takie źródła hałasu jak: hałas bytowy, hałasy powstające podczas zabawy dzieci na podwórku, odgłosy ruchu kolejowego czy kołowego na drodze szybkiego ruchu, a nawet odgłosy przelatujących w niewielkiej odległości samolotów odrzutowych.

Natomiast wskaźnik Ctr (widmowy wskaźnik adaptacyjny przy przewadze niskich częstotliwości), to takie hałasy jak: miejski ruch uliczny, odgłosy generowane przez znajdujące się w dużej odległości śmigłowce i samoloty odrzutowe, hałasy pochodzące od muzyki dyskotekowej czy zakładów przemysłowych, które emitują głównie hałas o niskiej i średniej częstotliwości.

 

Czy należy zbroić nadproża nad otworami drzwiowymi?
Czy elementy średniowymiarowe nie są zbyt ciężkie?
Jakie są rodzaje ścian?
Silikatowe elementy uzupełniające - rodzaje i zastosowanie